פרשת יתרו, אימתי היו שלושת ימי ההגבלה

  • הרב יעקב מדן

download