פרשת יתרו - שמעו ותחי נפשכם

  • הרב עודד מיטלמן

פרשת יתרו - "שמעו ותחי נפשכם"

בפתח פרשתנו אנו פוגשים את יתרו, אשר אינו נמנה על עם ישראל אך בא לבקר את משה ואת בני ישראל במדבר. בניגוד לערב רב שהצטרפו לישראל בשעת היציאה ממצרים, שזכו ליחס שלילי, יתרו נתפס דווקא כבעל מעלה. לכן, מן ראוי להתבונן במניעיו. מצאנו במדרש מספר התייחסויות, אך נדון פה רק באחת מהן:

"הדא הוא דכתיב (זה שאמר הכתוב): 'שמעו ותחי נפשכם'. היאך חביבים ישראל שהוא מפתה אותם. אמר להם: אם יפול אדם מראש הגג - כל גופו לוקה, והרופא נכנס אצלו ונותן לו רטייה בראשו, וכן בידיו, וכן ברגליו, ובכל אבריו - נמצא כולו רטיות. אני איני כך. אלא רמ"ח אברים באדם הזה, והאוזן אחד מהם, וכל הגוף מלוכלך בעבירות, והאוזן שומעת, וכל הגוף מקבל חיים - 'שמעו ותחי נפשכם'. לכך אמר: 'שמעו דבר ה' בית יעקב'. וכן אתה מוצא ביתרו, שעל ידי שמיעה זכה לחיים, ששמע ונתגייר, שנאמר: 'וישמע יתרו את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו'" וגו'.

חז"ל מדייקים שיתרו היה יכול לבוא לבני ישראל רק בשל שמיעתו. רק היא יכולה הייתה להוציא אותו מהמעמד שבו הוא היה. משל למה הדבר דומה? לאדם הנופל מהגג וכל גופו נחבל, ומדרך הטבע יבוא רופא וינסה לטפל בכל בעיה בפני עצמה. הנמשל לכך בעולם הנפש הוא אדם המלוכלך בעבירות. לכלוך מעבירות מגיע רק בעקבות נפילה מגג, כי האדם אינו מתחיל את דרכו פצוע מעוונות אלא נופל לשם; הוא מתדרדר ממקום גבוה.

כעת, האדם שוכב על הרצפה וכולו עוונות. יש עוונות בראש ויש כאלה בידיים ובבטן. האדם יכול לחטוא בכל איבר ואיבר. לא מדובר רק על עשיית מעשים שאינם ראויים, אלא על חלקים בנפש שהופכים להיות כרוכים בשאיפות וברצונות נמוכים. כולם מלווים בתחושות של כאב, צער וריחוק.

במבט ראשון, נזמין רופא שיתן תרופה פה ושם, יניח תחבושת ויחטא מחיידקים. בנמשל - ניתן לטפל בכך שהאדם חפץ בתאווה אחת ובחטא שני על ידי הסברים, תירוצים ועל ידי הסרת גורמים מפריעים, או אפילו על ידי היענות לשאיפות הללו. המדרש מחדש שזו אינה הדרך הראויה.

השמיעה - הכח להקשיב לדבר ה', להטות אוזן ולפתוח את הלב לאמירות ודרישות המצויות מחוץ לעולמו הפרטי של האדם - היא המפתח לרפואה כללית. בעייתה של הרגל או של העין אינה מצומצמת אליה בלבד, אלא היא בעיה של כל הגוף, שנפל מהגג - כלומר, נפל למקומות נמוכים. התרופה אינה לחבוש עוד תחבושת, אלא לשמוע. ללמוד כיצד ניתן להשתנות מבפנים, כפי שאנו רואים אצל יתרו, ששמע ובא.