פרשת מקץ - פתרון חלומות פרעה

  • הרב יואל בן נון

פתרון חלומות פרעה

עולם החלומות המצרי היה ידוע לחרטומי מצרים, והם היו רגילים לפתור חלומות. פרעה הזמין אותם לפתור את חלומותיו בדיוק מסיבה זו - כי זה היה תפקידם. כיצד, אפוא, לא הצליחו החרטומים לפתור את חלומותיו של פרעה?

חז"ל עמדו על קושייה זו, ודייקו מהפסוק "ואין פותר אותם לפרעה" - החרטומים פתרו את החלומות, אך פתרונותיהם לא נשמעו באוזניו של פרעה. כל הפתרונות שהציעו, מסוג "שבע בנות אתה מוליד, שבע בנות אתה קובר" (רש"י), לא הרגיעו את רוחו הסוערת של פרעה. כדברי רש"י - "לא היה קולם נכנס באוזניו", ולא היתה לו קורת רוח בפתרונותיהם.

מהו ההבדל העקרוני בין פתרונו של יוסף לבין פתרונותיהם של החרטומים? מדוע דווקא פתרון יוסף מצא חן בעיני שליט פרעה? ניתן לציין שני הבדלים בולטים בין שני הפתרונות. ראשית - החרטומים ראו בחלומות פרעה רמזים לגורלו האישי, לקורותיו ולגורל משפחתו. אלו הדברים המעסיקים את רוב בני האדם במשך מרבית הזמן: חייהם, חיי ילדיהם, הצלחתם, גורלם, חיי משפחתם, רכושם, עושרם ועתידם. פרעה - לעומת רוב בני האדם - היה שליט מצרים, והוא חש שהחלומות מדברים אליו כמלך מצרים, כשליט האימפריה, ולא כאדם פרטי. זו היתה הנקודה שמשכה את פרעה בדברי שר המשקים: הוא שמע שיוסף הצליח לחזות מראש את החלטותיו של פרעה כשליט. הנער העברי, שפתר את חלומו של שר המשקים בבית האסורים, ידע מראש את מי ישיב פרעה על כנו ואת מי יהרוג. עובדה זו נכנסה באוזניו של פרעה, ומייד הוא ביקש את יוסף. ואכן, יוסף הציג לפני פרעה פתרון הרואה בחלומות את דבר האלוקים על עתידה של מצרים, ולא את דברו ית' על עתידו האישי של פרעה.

הבדל שני בין פתרונו של יוסף לבין שאר הפתרונות היה בכך שיוסף לא הסתפק בפתרון גרידא, והציע מייד גם דרכי פעולה. זו היתה העובדה שהלהיבה יותר מכל את רוחו של פרעה: אדם שיודע לפתור חלומות ולראות בהם את דבר האלוקים על עתידה של הארץ, וגם יודע כיצד יש לפעול לאור החלום - עליו יֵאמר "אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת - אין נבון וחכם כמוך". זוהי הסיבה לכך שיוסף מונה למשנה למלך: לאחר שיעץ כיצד להתנהג, הוא מונה לאחראי על יישום הצעתו בפועל. מציע העצה ייבחן ע"פ יישומה בפועל. פרעה נהג כפי שנוהגים שליטים בכל העולם: מעמידים את מציעי העצות לאחראים על יישום עצתם, וכך בוחנים האם המציעים מוכנים להיות אחראים לדבריהם ולשאת בסיכון שהם ייכשלו, או שמא הם אינם מוכנים לעשות זאת.

זהו אחד מדברי התורה של הרב יואל בן-נון המצויים בסדרת התקליטורים "שירת התורה", המציעה דברי תורה רבים על כל פרשה. להזמנות: מכללת הרצוג להכשרת מורים, טל' 02-9937333