פרשת נשא שנת תשס''ב

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת נשא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/naso1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/naso2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/naso3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/naso4.gif

 

א. ספר החינוך.

פרק ה' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   בהקדמתו כאן חוזר פרשננו ומתנצל ומסביר, מה בעצם מטריד אותו?

2.   מהי מטרתו בכתובת הספר ולמי הוא מיועד?

3.   למה הוא קורא לו: "ספר החינוך"?

4.   מה משל הפרי ומה הנמשל כאן?

5.   מה התועלת שהוא רוצה שיפיקו הלומדים?

6.   מה בדיוק המצוה כאן?

7.   למה "נכפלה" מצוה זו?

8.   איך הוא מגדיר את המושג "טומאה"?

9.   הטומאה מטמטמת את מעינות השכל - איך זה פועל?

10. מהו משל הפלטרין לכאן?

 

ב. אור החיים.

פרק ה' פסוק יב':

 

שאלות

 

1.   מה קשיים מוצא פרשננו כאן?

2.   מה תשובותיו לקשיים אלה?

3.   מה צריך להיות מצבו של הבעל על מנת שהמבחן יצליח, ולמה?

4.   בקטע השני: "ואולי..." נותן פרשננו ביאור פסיכולוגי, מהו?

5.   איך לפי זה מסתדר הענין?

 

ג. כלי יקר.

פרק ו' פסוק ב':

 

שאלות

 

1.   מה קשייו בקטע הראשון ואיך הוא מנסה להתמודד איתם?

2.   מה לדעתו ההבדל בין אנשים לנשים, כאן?

3.   איך לפי זה הוא מסביר כאן את: "יפליא"?

4.   שלושה פירושים שונים נותן פרשננו - בקטע השני של דבריו כאן, מהו הראשון בהם?

5.   למה לדעתו הנשים אינם כלולים בכך?

6.   מהו הפירוש השני ובמה זה מתבטא?

7.   פרשננו מביא את פרשת מנוח ושמשון איך זה משתלב כאן?

8.   למה לא אמר "תפליאו" בלשון רבים?

9.   פרשננו קובע כי ענין השלושים יום אינו למען תקופה זו בלבד, בעצם מה הוא מלמדנו כאן?

10. מה פירוש: "כאילו בנה במה"?

11. למה "בנה במה לעצמו" דוקא?

12. למה: "דבר זה אינו מצוי בנשים"?

 

ד.   המהר"ל מפראג עם פירוש הרב ז.זלצר.

פרק ו' פסוקים ב',ג':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי של רש"י ומה תשובתו?

2.   למה צריך "אמצעי מניעה" כה דרסטיים ומה הרעיון בכך?

3.   איך רואה המהר"ל את האלכוהוליסט?

4.   הרב ז. זלצר ז"ל בדבריו מרחיב את דברי המהר"ל, איך ועד היכן?

5.   למה: "אין לאדם צורך לברוח מעצמו" ואיך זה בכל זאת קורה?

6.   מה עצה יעוצה לכך?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

*******************************