פרשת שלח שנת תשס''ד

  • מר משה מושקוביץ
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת שלח

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/shlach1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shlach2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/shlach3.gif

 

א. אור החיים

פרק י"ג פסוקים טז, יז:

 

שאלות

1.  מהו הקושי בקטע הראשון ומהי תשובתו?

2.  בתשובתו הוא מבאר מאמר בגמרא במסכת סוטה, לכאורה מה הקושי?

3.  למה התפלל משה על יהושע ולא על כל המשלחת?

4.  בקטע השני עוסק פרשננו בשינוי שם יהושע, מה הבעיה ומה מענהו?

5.  מה הקושי שלו בפסוק י"ז ומהי תשובתו?

 

ב. כלי יקר

פרק י"ג פסוק טז:

 

שאלות

1.  שתי שאלות שואל פרשננו בקטע הראשון, מה הן?

2.  מה הבעיה עם עמלק כאן ואיך זה עונה לדעת פרשננו על חלק מן הענין?

3.  מה הוא מעמדו המיוחד של יהושע לפי זה?

4.  בקטע השני נותן פרשננו תשובה שונה, מהי והאם היא מוצדקת?

5.  בקטע השלישי מביא פרשננו נימוקים נוספים לתפילת משה למען יהושע, התוכל להרחיבם ולהסבירם?

6.  האם זה לשבחו של יהושע או לא?

 

ג. תוספת ברכה

פרק י"ג פסוק טז:

 

שאלות

1.  מהו הקושי או המיוחד שפרשננו מצא כאן?

2.  פרשננו מביא תשובה מן הגמרא בסנהדרין, מה קושי מצא בתשובה זו?

3.  מהי תשובתו הוא ולמה הוא קורא לכן:   "ביאור זה הוא דק ובלתי רגיל"?

 

ד. מלאכת מחשבת

פרק י"ג פסוק לג:

 

שאלות

1.  מה הקושי האפשרי בפסוק המצריך ביאור?

2.  מי הם בני הענקים ומי הם הנפילים והאם זה אותו דבר?

3.  פרשננו מדבר על "ירידת הדורות", למה ומה מסקנתו מכך?

4.  איך הוא מסביר כאן את השימוש במלה:   מן, ובמה זה מסייע לו?

 

ה. תועליות להרלב"ג

פרק י"ד פסוק לד:

 

שאלות

1.  פרשננו - בכל פירושו - מנסה לאלפנו בינה במוסר השכל, מה מביאו ללמדנו כאן?

2.  מה בעצם טענתו כלפי בני ישראל?

3.  מה הם היו צריכים לעשות ולא עשו?