פרשת תרומה, ענייני משכן

  • הרב יעקב מדן

download