צדקת הצדיק 21, אות מג', פעמים יש אדם עומד בנסיון גדול כל כך עד שאי אפשר לו שלא יחטא

  • הרב ברוך גיגי

download
31/07/16