צדקת הצדיק 22, אות מד', מי שיש לו תשוקה גדולה לתאוות הגוף

  • הרב ברוך גיגי

download
31/07/16