קידוש השבת, המועדים וראשי חודשים

  • הרב ברוך גיגי

download