רבבה - כיצד שאול פגש את דוד - גישות שונות ללימוד סתירות בנביא

  • הרב ישראל רוזן

download