רב שיח: רבנות קהילה - תפקיד ומטרות

  • הרב מאיר נהוראי
הרב דב אורון, הרב מאיר נהוראי, והרב אפרים זיק

download