"שאף הן היו באותו הנס"

  • הרב יעקב מדן

download
03/03/16