שהחיינו על כלים ובגדים

  • הרב יוסף צבי רימון

download