SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

שיחה לפרשת ויצא - בית הא-להים ושער השמים

  • הרב אהרן ליכטנשטיין

שיעור זה מוקדש לעילוי נשמתו של בוגרנו הרב יעקב דון הי"ד. 

בית הא-להים ושער השמים*

"וַיִּירָא וַיֹּאמַר מַה נּוֹרָא הַמָּקוֹם הַזֶּה, אֵין זֶה כִּי אִם בֵּית אֱ-לֹהִים וְזֶה שַׁעַר הַשָּׁמָיִם:"

(בראשית כ"ח, יז)

הרמב"ן מבאר כי יעקב מדבר כאן על שני מקומות שונים: מחד, בית א-להים, ומאידך שער השמים (האחד הוא באר שבע והשני ירושלים, או שהאחד ירושלים והשני בית-אל).

אולם, ראשונים אחרים מבארים כי מדובר כאן על מקום אחד, שמהווה הן בית א-להים והן שער השמים. וכך אומר רש"י:

"הוא בית המקדש שהוא שער לעלות משם התפילות והקרבנות".

וכן מבאר ראב"ע.

ואכן, יש לחקור מהו אותו 'שַׁעַר הַשָּׁמָיִם': האם הוא מהווה יישות עצמאית, העומדת בפני עצמה, מנותקת מ'בית'; או שמא קשורה היא קשר הדוק עם הבית.

חקירה זו מזכירה את מצוות מזוזה, בה נאמר:

"וּכְתַבְתָּם עַל מְזוּזֹת בֵּיתֶךָ וּבִשְׁעָרֶיךָ:"

(דברים ו', ט; שם י"א, כ)

מצד אחד בית, ומצד שני שער! ואכן, נחלקו ראשונים האם יש חובה להקים מזוזה על שער שאיננו מהווה חלק מ'בית' (כגון שער חצר שאין בה בית), או שמא דווקא בשער הבית שייכת המצווה.

בכל אופן, לדעת הכל יש קשר הדוק בין השער לבית עצמו, וכשקובעים מזוזה בשער הבית היא חייבת להיות בתוך הבית, בכניסה אליו, ולא מחוץ לבית בשער החיצוני לבית.

משמעות הדברים איננה הלכתית גרידא; יש כאן רעיון מחשבתי עמוק ועקרוני. ישנן תפיסות פילוסופיות המבינות את המציאות הא-להית כדבר טרנסצנדנטאלי, מרוחק מאוד – הקב"ה שוכן ב'שמים' ואין לו שום קשר עם הארץ, החומרית הגשמית והמאוסה יחסית לעולמות העליונים.

מאידך, ישנן תפיסות פילוסופיות התופסות את א-להים כדבר אימננטי, קרוב ביותר, כמו חברותא של האדם – הקב"ה נמצא בעולם והעולם הוא הקב"ה. תפיסה זו מזהה את הא-להים עם הטבע.

היהדות שוללת לחלוטין שתי גישות אלו. אנו סוברים כי "הקב"ה מקומו של עולם, ואין העולם מקומו",[1] ועם כל זאת הקב"ה קרוב אלינו ומשגיח עלינו כל רגע ושעה.

השמים אינם מנותקים מהארץ: "בְּרֵאשִׁית בָּרָא אֱ-לֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ"! וכן "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל ה' אֱ-לֹהֵינוּ ה' אֶחָד". אין ניתוק בין ה' בארץ לבין ה' בשמים, כולו אחד.

היחס בין א-להי השמים וא-להי הארץ הוא יחס הסותר את עצמו. מצד אחד, אי אפשר לתפוס כלל את הקב"ה, שמלוא כל הארץ כבודו ומשכנו בשמים ממעל ועל הארץ מתחת. ומצד שני, אנו מתפללים לכיוון בית המקדש, בית בו שכינתו של הקב"ה שורה בו, בארץ בלבד!

סתירה זו בולטת בתפילת שלמה:

"כִּי הַאֻמְנָם יֵשֵׁב אֱ-לֹהִים עַל הָאָרֶץ? הִנֵּה הַשָּׁמַיִם וּשְׁמֵי הַשָּׁמַיִם לֹא יְכַלְכְּלוּךָ, אַף כִּי הַבַּיִת הַזֶּה אֲשֶׁר בָּנִיתִי?!"

(מלכים א' ח', כז)

ועם כל זאת, פותח שלמה:

"בָּנֹה בָנִיתִי בֵּית זְבֻל לָךְ מָכוֹן לְשִׁבְתְּךָ עוֹלָמִים"

(שם יג)

המפתח ליישוב הסתירה נעוץ בפרשתנו: "אֵין זֶה כִּי אִם בֵּית אֱ-לֹהִים, וְזֶה שַׁעַר הַשָּׁמָיִם!". אכן, אותו מקום מהווה מצד אחד צמצום נוראי של הקב"ה – בֵּית אֱ-לֹהִים – הקב"ה האימננטי נמצא בארץ, "מוגבל" בבית, ומצד שני שַׁעַר הַשָּׁמָיִם. אותו הבית עצמו הוא שער לא-להים הטרנסצנדנטאלי, הבלתי נתפס, אשר בשמים ממעל.

כך גם יש להבין את מצוות מזוזה – כשאנו נכנסים לבית אין להתנתק מהמציאות הא-להית בטבע בחוץ. עם הכניסה לבית, בשער, אנו מקיימים את מצוות המזוזה, המורה על מציאות א-להים, משכן ה' בתוך הבית פנימה.

תפיסה זו איננה מוגבלת למצווה זו או אחרת, אלא מהווה ראייה כללית של העולם כולו, וכאמירת חז"ל:

"עולם הזה דומה לפרוזדור, עולם הבא דומה לטרקלין. התקן עצמך לפרוזדור כדי שתיכנס לטרקלין"

(אבות ד, א)

לא רק בית המקדש מהווה בית א-להים ושער השמים בחדא מחתא, העולם כולו מהווה בעצם בית בפני עצמו, "ויפה שעה אחת של דברי תורה בעולם הזה מכל חיי העולם הבא", ועם כל זאת אינו אלא שער, פרוזדור לעולם הבא.

עלינו להסיק מכאן לגבי חיי היום יום שלנו. הכתוב מנחה אותנו להתנהג באופן פרדוקסלי: מחד, יש לראות בעולמנו את הקב"ה, להתפעל מן הטבע – מה רבו מעשיך ה', להרגיש את המציאות הא-להית בחיינו כאן בכל מקום ובכל זמן. התפיסה האימננטית, זה 'בית א-להים'.

עם כל זאת, בל נשכח שעולמנו הינו רק אשנב ופתח בלבד, לעולם אחר, וכאן נמצאים אנו רק ב'שער השמים'; בעוד שעולם השמים הטרנסצנדנטאלי, מרוחק מאיתנו, והקב"ה – 'לית מחשבא דתפיסא ביה כלל'.

 

*

***************************************************************

*

* * * * * * * * * *

כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון ולרב אהרן ליכטשנטיין זצ"ל

עורך: אלישע אורון

*******************************************************

 

בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון

האתר בעברית:          http://www.etzion.org.il/vbm

האתר באנגלית:            http://www.vbm-torah.org

 

משרדי בית המדרש הוירטואלי: 02-9937300 שלוחה 5

דואל: [email protected]

* * * * * * * * * *

*

***************************************************************

*

 

 

 

*     השיחה הועברה בשבת קודש פרשת ויצא ה'תש"ן, סוכמה על ידי הרב דוד טי ונערכה ע"י אלישע אורן. סיכום השיחה לא עבר את ביקורת הרב.

[1]   מדרש תהילים (בובר) מזמור צ'.