שימוש במזלג חשמלי בשבת

  • הרב אביעד ברטוב

שימוש במזלג חשמלי בשבת

האם חימום מים בעזרת מזלג חשמלי או כף חשמלית בשבת נחשב ל"בישול"? התשובה לשאלה זו תלויה בשאלה עקרונית יותר, שנחלקו בה גדולי האחרונים: האם זרם החשמל נחשב ל"אש"?

לכאורה, התשובה לשאלה זו היא שלילית. אמנם החשמל יכול לשמש ליצירת אש, אך החשמל עצמו אינו אש. כך, לדוגמא, הרמב"ם (הל' שבת י"ב, א) פוסק כי "המחמם את הברזל כדי לצרפו במים - הרי זה תולדת מבעיר", ורוב האחרונים הסיקו מכך שברזל לוהט נחשב כאש. לכן, ניתן להשתמש בחשמל כדי ליצור אש: גוף חימום המופעל ע"י חשמל עשוי ממתכת לוהטת, ולכן הוא נחשב ל'אש'. לקביעה זו השלכות חשובות: חימום מים בקומקום חשמלי (כמו גם בישול תבשיל בתנור חשמלי) נחשב ל"בישול" מדאורייתא, והדלקת נורה חשמלית נחשבת ל"הבערה" מדאורייתא. אך במקרים אלו, החשמל רק משמש להפעלת גוף החימום. האוכל אינו מתבשל ע"י החשמל אלא ע"י גוף החימום, והחשמל אינו מאיר אלא גוף החימום מאיר.

במזלג חשמלי המצב הוא שונה: המזלג אינו מתחמם ומחמם את המים. הזרם החשמלי עובר דרך שיני המזלג ודרך המים, ומחמם אותם בצורה ישירה. במזלג חשמלי אין כלל גוף חימום: שום דבר אינו מתחמם, וודאי שאינו מתלהט ומתאדם. לכאורה, צורת חימום כזו אינה נחשבת ל'אש', ולכן הבישול בה אסור לכל היותר מדרבנן - כשם שאסור מדרבנן לבשל בבגדים שהתחממו בשמש ("תולדות חמה"). ואכן, כך פסק הגרש"ז אוירבך (שו"ת מנחת-שלמה סי' י"ב), שחימום מים ע"י כף חשמלית או מזלג חשמלי נחשב ל'בישול' רק מדרבנן. השימוש במכשירים אלו כרוך בבעיה נוספת - סגירת המעגל החשמלי, אולם לא נדון בה כעת.

רוח אחרת הייתה עם ה"חזון איש". הרב אוירבך מעיד שה"חזון איש" אמר לו שבישול בחשמל אסור מדאורייתא כמו בישול באש, והסביר שחשמל הוא 'עיבור' של אש (כלומר - יכול לייצר אש), וכשם שבישול בתולדות האש אסור מדאורייתא, כך גם בישול ב'עיבור' של אש. הגרש"ז מספר שהוא תמה על פסק זה, ואמר ל"חזון איש" שזהו חידוש בעוצמה השייכת לדור הראשונים, אך ה"חזון איש" הגיב במילים: "לא צריך להיות רשב"א כדי לומר דבר כזה"...

נוסף ונעיר שאף לשיטת ה"אגרות משה", שימוש בכף חשמלית נחשב ל"בישול" מדאורייתא, אך מסיבה שונה. כפי שראינו בעבר, ה"אגרות משה" סובר שהתורה לא אסרה רק בישול באש, אלא בכל דרך שרגילים לבשל בה. לכן, בימינו, כאשר רגילים לבשל באמצעות חשמל - אף דרך זו נחשבת ל"בישול" האסור מדאורייתא.