שיעורים מוקלטים בבבא בתרא מאת הרב עזרא ביק

  • הרב עזרא ביק
   

תורת חיים. המרכז ללימוד גמרא

 

בבא בתרא - פרק יש נוחלין

 

שיעור 01: סדר נחלות (דף קח.-קח:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 02: משפחת אם (דף ק"ט:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 03: ירושת בעל (דף קי"א:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 04: משמוש (דף קט"ו.) MP3 אודיו בלבד