שיעורים מוקלטים בבבא קמא פרק החובל מאת הרב עזרא ביק

  • הרב עזרא ביק
   

תורת חיים. המרכז ללימוד גמרא

 

בבא קמא - פרק החובל

 

 
שיעור 13: פרק החובל - עין תחת עין (דף פג:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 14: פרק החובל - צער (דף פד:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 15: פרק החובל - ריפוי (דף פה.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 16: פרק החובל - שבת (דף פה:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 17: פרק החובל - שבת חלק ב (דף פה:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 18: פרק החובל - בושת (דף פו.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 19: פרק החובל - עבד (דף פו.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 20: פרק החובל - בת קטנה (דף פז. - פז:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 21: פרק החובל - בושת בעבד (דף פח.)  
שיעור 22: פרק החובל - קנין פירות וקנין הגוף (דף פח:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 23: פרק החובל - קנין פירות וקנין הגוף חלק ב (דף פט:-צ.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 27: פרק החובל - חובל בעצמו (דף צא:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 28: פרק החובל - עשרה זהובים (דף צא:) MP3 אודיו בלבד