שיעורים מוקלטים בבבא קמא פרק הכונס מאת הרב עזרא ביק

  • הרב עזרא ביק
   

תורת חיים. המרכז ללימוד גמרא

 

בבא קמא - פרק הכונס

 

 
שיעור 01: שמירה מעולה ושמירה פחותה (דף נה:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 02: פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים (דף נה:)  
שיעור 03: גזלן ומעמיד (דף נו:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 04: שומר נכנס תחת הבעלים (דף נו: - מה.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 05: שומר שמסר לשומר (דף נו:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 06: שומר אבידה (דף נז.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 07: מבריח ארי (דף נח.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 08: שומא על גבי שדה (דף נח:-נט:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 09: אש (דף נט:)  
שיעור 10: מציל עצמו בממון חבירו (דף ס:)  
שיעור 11: מחסומים באש (דף סא.) MP3 אודיו בלבד