שיעורים מוקלטים בקידושין מאת הרב עזרא ביק

  • הרב עזרא ביק
   

תורת חיים. המרכז ללימוד גמרא

 

 

קידושין

 

שיעור 03: שוה כסף (דף ב.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 04: חליפין (דף ג.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 05: קידושי קטנה (דף ג:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 06: קידושי קטנה (דף ד.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 07: חופה (דף ה.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 09: קידושין במלווה (דף ו:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 10: מדין ערב (דף ז.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 11: השיעור לא התקיים. אתכם הסליחה.  
שיעור 12: חצייך מקודשת (דף ז:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 13: משכון (דף ח:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 14: תנם ע"ג סלע (דף ח:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 15: שטר (דף ט.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 18: שליחות (דף מא.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 19: עכו"ם ועבד (דף מא:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 20: זכין (דף מב.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 21: אין שליח לדבר עבירה (דף מב:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 22: אין שליח לדבר עבירה 2 (דף מג.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 23: שליח נעשה עד (דף מג.) MP3 אודיו בלבד
שיעור 24: נערה (דף מג:) MP3 אודיו בלבד
שיעור 25: נערה ושליחות (דף מד.) MP3 אודיו בלבד