שיעורי ימי העיון בתנך תשעו

  • רבני ותלמידי הישיבה

אתר התנך מציע לכם להנות משיעורי ימי העיון המועברים במכללת הרצוג בימי העיון בתנך תשעו

כל קישור יהיה פעיל כארבע שעות לאחר השיעור. (השיעור האחרון בכל יום יעלה רק למחרת בבוקר)

יום ראשון, שיעור מס' 1: הרב אמנון בזק - בני אדם ובני אנוש - סיפורם של קין, הבל ושת

יום ראשון, שיעור מס' 2: הרב ד"ר יואל בן נון - בין משפטי האבות למשפטי  התורה

יום ראשון, שיעור מס' 3: הרב ד"ר בני לאו - "ולא אבוא בעיר" (הושע יא) - יחסי ה' וישראל לאור נבואת הושע

יום ראשון, שיעור מס' 4: אסנת ברוורמן-שילה - דבש, אריה, סוד - שני מבטים על שמשון

יום ראשון, שיעור מס' 5: הרב איתמר אלדר - יעקב והמלאך - מי ניצח ובשביל מה?

 

יום שני, שיעור מס' 1: פרופ' אוריאל סימון - השגחה וגמול בסיפור יוסף ואחיו

יום שני, שיעור מס' 2: הרב אמנון בזק - האם אכן החל שמשון להושיע את ישראל?

יום שני, שיעור מס' 3: הרב אורי שרקי - שאלה עתיקה: מי אפה את הבצק ביציאת מצרים?

יום שני, שיעור מס' 4: ד"ר יונתן גרוסמן - תרומת הדשן וסילוקו

יום שני, שיעור מס' 5: הרב ד"ר יהודה ברנדס - מוסרות ומוטות

 

יום שלישי, שיעור מס' 1: ד"ר יונתן גרוסמן - ריבוי קולות בבראשית א

יום שלישי, שיעור מס' 2: הרב אלחנן סמט - מי אלה - ברכות יעקב לאפרים ומנשה

יום שלישי, שיעור מס' 3: הרב יובל שרלו - ברצונו נטלה מאתנו ונתנה לגויים

יום שלישי, שיעור מס' 4: הרב ד"ר יואל בן נון - מהו ספר הברית במעמד הר סיני?

יום שלישי, שיעור מס' 5: הרב אמנון בזק - המבחן האחרון של דוד המלך

 

יום רביעי, שיעור מס' 1: הרב אלחנן סמט - "כולו הפך לבן טהור הוא" - מפתח לדיני טומאה וטהרה

יום רביעי, שיעור מס' 2: הרב אמנון בזק - דוד, יונתן ומפיבשת - הטרגדיה מאחורי אהבה שאינה תלויה בדבר

יום רביעי, שיעור מס' 3: הרב ד"ר יואל בן נון - היעדרו של יום הכיפורים מימי שלמה עד נחמיה

יום רביעי, שיעור מס' 4: הרב יהודה גלעד - בקרובי אקדש - נדב ואביהוא ופרשת העקידה

יום רביעי, שיעור מס' 5: הרב יעקב מדן - יצחק ורבקה, יעקב ועשיו

 

 

יום חמישי, שיעור מס' 1: הרב אלחנן סמט - בכיו של נביא - אלישע בדמשק

יום חמישי, שיעור מס' 2: הרב ד"ר בני לאו - ירמיהו המנחם - בין חורבן לתקווה

יום חמישי, שיעור מס' 3: ד"ר יונתן גרוסמן - סיפורי הרקע של מגילת רות

יום חמישי, שיעור מס' 4: הרב יוסף צבי רימון - "קדושים תהיו" והמבנה המיוחד של הפרשה

יום חמישי, שיעור מס' 5: הרב יעקב מדן - ניסי אלישע - מה באו ללמדנו?