שיעור פתיחה ומצוות שילוח הטמאים

  • הרב יצחק לוי

download