שיעור שישי - דרכי קניין הקידושין

  • הרב ברוך גיגי

download