שיעור 12 - המשך מעמד הסנה, המשך פרק ד

  • הרב יעקב מדן

download