שיעור 3 - ויקם מלך חדש, הנרטיב של האנטי-שמיות

  • הרב יעקב מדן

download