שלושים שנה להעלמותו של זכריה באומל

  • הרב אהרן ליכטנשטיין
עם גב' באומל, אמא של זכריה באומל

download