שלוש וריאציות באנרכיה

  • הרב עמיחי שהם

שלוש וריאציות באנרכיה

(מבוסס על פרשנותה של יאירה אמית לספר שופטים, בסדרה 'מקרא לישראל')

שמעו סיפור: בהר אפרים התגורר לו מיכה. יום אחד הוא גנב כסף מאמא שלו, ולאחר שהודה בגניבה נתנה לו אמו את הכסף כדי שיבנה בית אלהים ופסל מסכה. כעבור זמן עבר בביתו נער לוי, ומיכה מינה אותו לכהן במקדשו.

באותה העת חיפשו בני דן נחלה, ושלחו משלחת של חמישה מרגלים לתור את הארץ. בדרכם הם פגעו בבית מיכה, שאלו את הלוי אם יצליחו בשליחותם והלוי השיב שה' נוכח בדרכם. המרגלים המשיכו בדרכם וגילו את העיר ליש שבצפון. בדרכם לכיבוש ליש, אנשי שבט דן עברו בבית מיכה, שדדו את הפסל והמסכה וחתמו הסכם עם שחקן הרכש החדש - הלוי המשרת בקודש. כיבוש ליש הסתיים בהצלחה, שם העיר הוסב ל'דן', ובני דן הקימו בו מקדש והציבו בו את פסל מיכה הגנוב. הנער הלוי שירת בקודש, וזכה להקים שושלת כוהנים שפעלה עד גלות הארץ.

לאחר סיום סיפורי השופטים, חותמים את הספר שני סיפורים הזויים - הראשון הוא סיפור פסל מיכה, והשני הוא סיפור פילגש בגבעה. מהפסוקים נראה כי לאמיתו של דבר, סיפורים אלו התרחשו בתקופה מוקדמת יותר - בין הכניסה לארץ לבין תחילת תקופת השופטים (שהרי הנער הלוי הוא נכדו של משה, שבט דן מחפש לו נחלה, ובפרשת פילגש בגבעה מוזכר פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן). שני הסיפורים מובאים בחתימת הספר כדי לחדד את המסר שלו: החוסר בשלטון מרכזי-מלוכני מביא לאנרכיה גמורה.

סיפור מיכה מורכב משלוש יחידות ספרותיות, המופרדות זו מזו באמצעות הביטוי "ובימים ההם אין מלך בישראל". כל אחת מהן מציגה פן אחר של האנרכיה ששררה אז בישראל: היחידה הראשונה מתארת את הקמת בית האלהים ע"י מיכה - עבודה זרה; היחידה השנייה מתארת את מינוי הנער הלוי לכהן - שחיתות במינוי הכוהנים; והיחידה השלישית מתארת את עלילות שבט דן - שלטון הכוח, האלימות בין אדם לחבירו ובין השבטים.

במבט ראשון נראה כי יחסו של הספר לסיפור זה הוא די רגוע. מיכה החטיא את ישראל בעבודה זרה למשך שנות דור, אך אין תגובה א-לוהית ואף לא נשלח אליו נביא ומוכיח. ייתכן שחוסר הביקורת הגלויה משקף את יחסו הכללי של המקרא למצבו של עם ישראל באותה תקופה: העם לא מצליח להיחלץ ממעגל הכשלונות של תחילת הספר, ואף תיאור תמים של עלילות מיכה והנער הלוי - מבטא למעשה את אותם חטאים ואת התפרקות כל מערכות היחסים האפשריות: בין אדם לא-לוהיו, בין אדם לחבירו ובין השבטים.

אצלנו, הקוראים את הספר, מתגברת התחושה בצורך בשינוי מהלך ההיסטוריה. אך לפני הפתרון (שיובא בספר שמואל), הבעיה עוד תחריף - בסיפור פילגש בגבעה - עד לנקודת הקצה.