שמואל ב, יד - חזרתו של אבשלום

  • הרב יוסף מרקוס

חזרתו של אבשלום (שמ"ב י"ד)

בעקבות הריגת אמנון ע"י אבשלום, וככל הנראה בשל חששו של אבשלום מפני העונש שישית עליו דוד, הוא בורח לגשור. בתחילת פרקנו, לאחר שלוש שנים, יואב נוקט בתכסיס על מנת לגרום לדוד להחזיר את אבשלום לירושלים. ואכן, הפרק מסתיים בהצלחת תכסיס זה: "וישק המלך לאבשלום".

 

מסתבר, שאין זו הפעם הראשונה שבה מנסה יואב לדבר על לבו של דוד. ייתכן שיואב אהב את אבשלום בשל תכונותיו התוקפניות והנמרצות, הדומות לתכונות של יואב עצמו, ולכן התאמץ בעבור אבשלום. במשך שלוש שנות היעדרותו של אבשלום, ניסה יואב פעמים רבות לשכנע את דוד להשיב את בנו, אולם זה סירב. ואכן, כאשר דוד מגלה את התכסיס, הוא חושד מייד ביואב - ומכאן שידע מראש שיואב רוצה בהחזרת אבשלום.

 

יואב שלח את האישה החכמה מתקוע, לזעוק לפני דוד: "הושיע אדוני המלך". באותם ימים, המלכים היו נוהגים לשבת בשער העיר ולשמוע את העשוקים המתלוננים על מצבם הרע (עיין גם מל"ב ו', כו; שמ"ב ט"ו, ב). האישה מספרת לדוד כי בנה האחד הרג את בנה השני, וכעת מבקשת כל המשפחה להרוג את הרוצח, כך שלא יישאר לה שם ושארית בארץ. דוד שומע את סיפורה ועונה לה: "לכי לביתך ואני אצוה עליך". האישה אינה מסתפקת בתשובה כללית זו, ופונה שוב אל המלך. דוד משיב הפעם בצורה נחרצת יותר: "והבאתו אלי ולא יוסיף עוד לגעת בך". גם תשובה זו אינה מספקת אותה, והיא פונה בשלישית אל המלך, שמגיב בצורה החלטית: "חי ה' אם יפל משערת בנך ארצה". כאן מתגלה התכסיס: דוד עצמו מבין כי שאלה זו אינה אלא שיקוף של יחסו שלו אל אבשלום בנו, והוא מסכים להשיבו לירושלים.

 

מדוע דוד לא ענה בהחלטיות כבר בתחילה? נראה שיש כאן ביטוי לחולשת שלטונו של דוד לאחר חטאו עם בת שבע. לאחר החטא, שלטונו של דוד הוא למעשה שלטון מעבר נטול סמכות ממשית, וגם יכולת שיפוטו של דוד נפגעה קשות. ואכן, מסתבר כי זוהי גם הסיבה לכך שאבשלום שהה שלוש שנים אצל מלך גשור, ואף לאחר חזרתו - דוד מצווה עליו שלא לצאת מביתו. נראה שאין זה עונש מאסר, אלא רק תקופת מעצר עד שיוחלט מה יהיה עונשו (עיין ויקרא כ"ד, יב). לאחר שחטא, כוח שיפוטו של דוד נפגע, ואין הוא מסוגל להחליט מה לעשות עם אבשלום. השהיית ההחלטה רק מגבירה את המתח של אבשלום, הוא מחליט 'להאיץ הליכים' ושורף את שדותיו של יואב, ולבסוף דוד מתפייס עמו ללא עונש.

 

אמנם, המתח שבין דוד לאבשלום לא פקע, ובפרק הבא נראה כיצד מנסה אבשלום לתפוס את המלוכה לעצמו.