תחילת העבודה (4)

  • הרב אלעד גוטמן
בית המדרש הוירטואלי

 

עבודת ה'

שעור תשע עשרה - תחילת העבודה (4)

בפעם הקודמת חילקנו את "דף החלומות", "מה הייתי עושה אילו..."... לשלושה חלקים. החלק הראשון והשני הם חלומות קטנים יותר במהותם ואת חלקם אפשר להגשים בקלות יחסית, אלא שבשטף החיים אנו שוכחים אותם והם חומקים לנו מבין הידיים. לגבי החלק השלישי הסברנו שמדובר בחלומות מהותיים יותר שדורשים מאיתנו מאמץ, השקעה ועבודה רבה, משום שהם נוגעים לעצם החיים שלנו, ליסודות של מטרות חיינו.

בתור עבודה ראשונית צריך לברר בצורה מדויקת יותר מה בעצם אנחנו רוצים ומהו הערך העומד מאחורי הרצון הזה. למעשה, זוהי משימה לא פשוטה, שהרי לכל אחד יש נתיב שונה להגיע לנקודות היסוד הללו. ניתן להשיא עצה קטנה שבוודאי יכולה לסייע: השימוש בשאלה "למה?" או בשאלה "בשביל מה?" על כל דבר שאנו מעלים, עד שאנו מגיעים לנקודה בה אנו חשים שהשאלה היא מלאכותית. לדוגמא, נניח שאחת המשימות שכתבתי לעצמי היא לשפר את הזוגיות. השאלה "למה?" תוכל לעזור לי לנסח את המשפט הבא "הקשר שלי עם אשתי הוא אחד הדברים המשמעותיים ביותר עבורי". דומה שאצל רב האנשים די בכך ואין צורך ולהוסיף לשאול על משפט זה,(כמובן שישנם אנשים שימצאו מקום להמשיך ולשאול, ומתוך כך לחשוף נקודות עומק בזוגיות). ברור שמשימה שניסחתי בתחילה כ"שיפור הזוגיות",כאשר היא מתנסחת במילים הללו "הקשר שלי עם אשתי הוא אחד הדברים המשמעותיים ביותר עבורי", מציבה אותה במקום אחר לגמרי.

לאחר שהגענו לניסוח מניח את הדעת של המטרה, כלומר לניסוח בו הערך היסודי שעומד מאחרי המטרה זוכה לביטוי ברור, ניתן לעבור לשלב הבא. רמח"ל פותח את פרק א' בביטוי מיוחד: "יסוד החסידות ושורש העבודה". כידוע, ביטוי זה יוצר את שם ה-ו-י-ה בראשי תיבות. התבוננות מיוחדת במושג זה שמעתי פעם מהרב עופר גיסין. לדבריו, רמח"ל משתמש כאן במושגים מעולמות שונים. המילה "יסוד" לקוחה מעולם הבניה, ואילו המילה "שורש" לקוחה מעולם הצומח. למעשה, רמוזות כאן שתי דרכים שונות המשלימות זו את זו: הדרך הלקוחה מעולם הבניה, דרך היסודות, מוכרת לכולנו – מציבים יסודות ועליהם מוספים נדבך על גבי נדבך. המאפיין החשוב לעניינו הוא שבכל שלב ברור בדיוק מה צריך לעשות, ברור כמה התקדמתי ופשוט להבין ולראות מה חסר על מנת להגיע אל המטרה. הדרך הלקוחה מעולם הצומח, לעומת זאת, הרבה פחות ברורה. בדרך זו אנו עסוקים בעיקר ב"לאפשר" ביצירת התנאים הטובים ביותר לצמיחה כאשר עיקר הצמיחה מתרחשת מאליה, הרבה פעמים מבלי משים. כאשר אנו עוסקים ב"מטרות-על" מופשטות, כמו קשר עם בני אדם, קשר עם הקב"ה, חיבור עם התורה וכדומה, דומה שבצד דרך ה"בניה" יש מקום גם לדרך ה"צמיחה", דרך שפועלת באופן לא ישיר.

נחזור לדוגמא שהעלינו קודם, על אדם שניסח לעצמו את המטרה שלו כ"הקשר שלי עם אשתי הוא אחד הדברים המשמעותיים ביותר עבורי". כמובן, עליו לחפש דרכים מעשיות כיצד לשמח את אשתו באופן מעשי (כגון מכתב קטן מתחת לכרית, פרח מפתיע בסוף היום), ראוי שיחפש דרכים מעשיות כיצד לדון את אשתו לכף זכות וכן על זה הדרך. דרך השורש, לדוגמא, תתמקד בחזוק התודעה (וממלא על הרצון) שהקשר עם איתו הוא אחד הדברים החשובים ביותר עבור, פעולה זו היא מעין "דשן" שפועל בצורה נסתרת על התודעה ועתיד לתת פירות רבים ולא מתוכננים.

ר' אלעד גוטמן