00: כתבי הרב סולוביצ'יק

 • הרב ראובן ציגלר
נספח לפרק 1 –  
כתבי הרב סולוביצ'יק
 
הרב סולוביצ'יק מיעט לפרסם מאמרים בחייו, מה שגרם לתלמידיו להוציא לאור סיכומים ועיבודים של שיעוריו ודרשותיו.  אמנם הרב הותיר אחריו מאות כתבי-יד, אשר חלק מהם ראו אור בשנים האחרונות. להלן ביבליוגרפיה קצרה (מעודכנת לתשרי תש"ע – ספטמבר 2009). ניתן למצוא ביבליוגרפיה שלמה יותר באתר של פרופ' אלי טורקל: http://www.math.tau.ac.il/~turkel/engsol.html (הגרסה האנגלית רחבה יותר מהגרסה העברית).
 
I. כתבים הגותיים
 
א. דברים שפרסם הרב עצמו
 
 1. איש ההלכה: גלוי ונסתר,  ירושלים, תשל"ט.
כולל: "איש ההלכה", "וביקשתם משם", "רעיונות על התפילה".
 1. דברי הגות והערכה, ירושלים, תשמ"ג.
כולל: "קול דודי דופק", "מה דודך מדוד", "פליטת סופריהם", "בסתר ובגלוי", "נושאי הציץ והחושן".
בתרגום מאנגלית: "בית הכנסת – מוסד ורעיון", "ממעמקים", "הרב שחותמו קדושה ואהבה", "גאון וענווה", "הקהילה", "צירוף", "גאולה, תפילה, תלמוד תורה".
 1. הקובץ בסוד היחיד והיחד, בעריכת פנחס פלאי (ירושלים, תשל"ו), כולל חלק מהמאמרים המופיעים בשני הכרכים הנ"ל אבל לא את כולם.  בקובץ זה מופיע מאמר אחד, "על אהבת התורה וגאולת נפש הדור", אשר איננו מופיע בכרכים הנ"ל.
 2. איש האמונה, ירושלים, תשכ"ח.
כולל: "איש האמונה הבודד" (בתרגום מאנגלית), "קול דודי דופק". המאמרים נדפסו שוב בסדרת "עם הספר": אמונה בזמן משבר, תל אביב, 2009.
 1. The Halakhic Mind, NY, 1986.
 
ב. דברים שפורסמו מתוך עזבונו
 
 1. אדם וביתו: על חיי המשפחה, ערכו דוד שץ ויואל וולוולסקי, ירושלים, תשס"ב; תל אביב, 2009.
 2. מן הסערה: על אבלות, ייסורים והמצב האנושי, ערכו דוד שץ, יואל וולוולסקי וראובן ציגלר, ירושלים, תשס"ד; תל אביב, 2009.
 3. עבודה שבלב: על התפילה, ערך שלום כרמי, אלון שבות, תשס"ו.
 4. זמן חירותנו: על חג הפסח ועל ההגדה, ערכו יואל וולוולסקי וראובן ציגלר, אלון שבות, תשס"ז.
 5. Community, Covenant and Commitment: Selected Letters and Communications, ed. Nathaniel Helfgot, Jersey City, 2005.
 6. The Emergence of Ethical Man, ed. Michael Berger, Jersey City, 2005.
 7. The Lord is Righteous in All His Ways: Reflections on the Tish‘ah be-Av Kinot, ed. Jacob J. Schacter, Jersey City, 2006.
 8. Days of Deliverance: Essays on Purim and Hanukkah, eds. Eli Clark, Joel Wolowelsky and Reuven Ziegler, Jersey City, 2007.
 9. Abraham’s Journey: Reflections on the Life of the Founding Patriarch, eds. David Shatz, Joel Wolowelsky and Reuven Ziegler, Jersey City, 2008.
 
ג. דברים שנכתבו בשמו ע"י אחרים (בעברית)
 
 1. חמש דרשות, ערך דוד טלזנר, ירושלים, תשל"ד.
 2. על התשובה, ערך פנחס פלאי, ירושלים, תשל"ה.
 3. ימי זיכרון, ערך משה קרונה, ירושלים, תשמ"ט.
 4. דברי השקפה, ערך משה קרונה, ירושלים, תשנ"ב.
 5. האדם ועולמו, ערך שלמה שמידט, ירושלים, תשנ"ח.
 
II. חידושי תורה ("לומדות")
 
 1. שיעורים לזכר אבא מרי ז"ל, ירושלים, תשמ"ג ותשמ"ה; מהדורה שנייה, תשס"ג.
 2. קובץ חידושי תורה (הגר"מ והגרי"ד סולוביצ'יק), ירושלים, תשמ"ד. 
 3. חידושי הגר"מ והגרי"ד על ענייני קדשים,  ניו יורק, תשנ"ג.
 4. אגרות הגרי"ד הלוי (תרע"ו-תש"א): מכתבי הלכה ודברי תורה, ירושלים, תשס"א.
 
קיימת ספרות ענפה של שכתובי ועיבודי שיעורי הגמרא של הרב סולוביצ'יק. מספר סדרות סדורות לפי מסכתות או נושאים, ובהן: שיעורי הגרי"ד בעריכת הרב יאיר קאהן; שיעורי הרב בעריכת הרב צבי שכטר והרב מנחם גנק; שיעורי הרב יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק מפי השמועה שנרשמו ע"י הרב צבי שכטר; רשימות שיעורי מרן הגרי"ד הלוי בעריכת הרב צבי רייכמן; נוראות הרב (אנגלית) מאת ברוך דוד שרייבר.
ניתן למצוא מאמרים רבים המבוססים על תורת הרב בכתבי העת בית יצחק (ישיבת רבנו יצחק אלחנן) ומסורה (איחוד הקהילות החרדיות בארה"ב - OU). כמו כן, ספרים רבים מוקדשים לתורתו (במיוחד בקשר למועדים), וביניהם: נפש הרב ומפניני הרב מאת הרב צבי שכטר, הררי קדם מאת הרב מיכל שורקין, מועדי הרב מאת הרב שלמה פיק, ועוד.  הספר מקורות הרב מאת אלי טורקל וחיים טורקל כולל מפתחות מאד שימושיים לכתבי הגרי"ד, אבל הוא כולל רק ספרים שהופיעו עד 2001.