26: ממדף הספרים של בוגרי הישיבה

  • הרב יוסף צבי רימון

ממדף הספרים של בוגרי הישיבה / יוסי רימון

קונטרס ברכת הפת / הרב שלמה לוי

הלכות ברכות הן מההלכות המצויות ביותר והשכיחות ביותר, ואף על פי כן הן מההלכות הידועות פחות, אף בקרב בני תורה.

אחת הבעיות הקשות, שהביאה למצב זה היא, שהגמרא, הראשונים והשולחן ערוך דנים במקרים ספציפיים, שבדרך כלל אינם מצויים במתכונתם זו בימינו, וקשה להסיק כללים וגדרים ברורים שישמשו את סוגי המזון שלנו.

ואם כך הוא בכל הלכות ברכות, אזי בהלכות הגדרת פת ל"מזונות" ול"המוציא", על אחת כמה וכמה.

ב"קונטרס ברכת הפת" (הוצאת ישיבת הר עציון, תשמ"ט. 86 עמודים), דן הרב שלמה לוי (ראש הכולל בישיבה), בהעמקה רבה, בכל הנושאים של הגדרת פת בימינו, החל מסוגיות הגמרא והראשונים וכלה בפוסקים האחרונים.

את מסקנות הדיונים הללו הוא מיישם בסוגי המזונות השכיחים: חלה מתוקה, לחמניות, פיצה, בורקס, עוגות שונות, מטוגנים, ועוד רבים.

קונטרס זה מהווה בסיס למדני והלכתי להגדרת הפת, ופותח שער ללימוד הלכות אלו.

לקראת שמיטה ממלכתית במדינת ישראל / הרב זאב ויטמן

"טרגדיה הלכתית". כך הגדיר פעם מורנו הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א את השמיטה בזמננו . ואכן כך הוא! בין אם ננהג לאור היתר המכירה ובין אם נקנה פירות מנכרים וכיוצ"ב, ברור לכל שאין בכך אלא פתרון זמני ומצומצם, רווי בעיות ומכשולים.

במשך השנים הוצעו פתרונות נוספים, אך פתרונות אלו יכלו להיות נחלתם של מתי מעט. מלאכה גדולה לקח על עצמו הרב זאב ויטמן בספרו "לקראת שמיטה ממלכתית במדינת ישראל" (הוצאת מכון צומת, אלון שבות, תשנ"ג. 255 עמודים).

בספרו הוא מציע דרך מעשית לקיום מצוות השמיטה במדינת ישראל, במציאות החקלאית המודרנית. דרך זו אמורה להתאים לא רק ליחידים, אלא גם לציבור חקלאים גדול ורחב, ואמורה לאפשר גידולים בכמויות גדולות ומגוונות.

דרך זו, רווח יש לה גם בפן החינוכי. הציבור, שכיום כמעט ואינו מודע לשמיטה ולהלכותיה, ייוודע אט אט למצוות השמיטה, בתפארתה והדרה.