הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין האם מצוַת הציצית היא חובה? הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות ציצית (א) הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין חיוב נשים בנר חנוכה הגמרא קובעת שנשים חייבות במקרא מגילה, בנר חנוכה ובארבע כוסות כי `אף הן היו באותו הנס`. מהו אופיו של חיוב זה? האם נשים יכולות להוציא גברים במצוות אלו? האם ניתן לחלק בין מצו?ת נר חנוכה לבין שאר המצוות? האם נשים כיום צריכות להדליק נרות חנוכה? הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות ציצית (ב) הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין הדלקה מנר לנר האם מותר להדליק נר מנרות החנוכה מנר חנוכה אחר? האם יש הבדל בין הדלקה באמצעות נר חול לבין הדלקה ישירה ע`י נר מצווה? השיעור עוסק בשאלות אלו על רקע העיסוק היסודי בשאלת מעמד הנר הראשון לעומת הנרות האחרים, עיקר מצו?ת ההדלקה לעומת ה`מהדרין` וה`מהדרין מן המהדרין`, והיחס בין רמות-קיום שונות של מצווה אחת. הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין ברכת הגומל (א) באילו מקרים חובה לברך ברכת הגומל? בשיעור זה נבחן את מקור הדין ואת היקפו: האם על כל סכנה מברכים הגומל, או רק על סכנות מסויימות? נראה כי התשובה לשאלה זו נובעת מהבנת אופי הברכה - האם היא באה כהודאה על ההצלה מהסכנה, או על הייסורים שנסתיימו. הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין ברכת הגומל (ב) בשיעור זה אנו עוסקים בשוני שבין ברכת הגומל לברכות האחרות. מתוך דברי הגמרא והראשונים ניתן להבין כי הברכה היא קיום של חיוב ההודאה, חיוב שיכול לבוא לידי ביטוי גם בקרבן תודה או בברכה ללא שם ומלכות. הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין מצה של איסור הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין ליל י`ד ול' יום קודם הפסח הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין תערובת חמץ מה דינה של תערובת חמץ בפסח, האם היא אסורה מדאורייתא או מדרבנן? מה היחס בין דיני תערובת חמץ לבין דיני התערובות הרגילים? מהו אופי הדין של אכילת כזית בזמן של כדי אכילת פרס? הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין מכירת חמץ המאמר סוקר את הבעיות הקיימות ביחס למכירת חמץ - כיצד ניתן להתגבר על איסור בל ייראה ובל יימצא? האם מותר להערים? וכיצד נעשית ההקנאה לגוי? הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין ברכת הגומל הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין ספירת העומר מצות ספירת העומר נזכרת בתורה בשני מקומות: בפרשת אמור ובפרשת ראה. הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין בגד החייב בציצית האם בגד עם חמש כנפות או עם שלוש כנפות חייב בציצית? מה מעמדם של בגדים שאינם עשויים מצמר או מפשתים? האם ישנה הבחנה בין פרשיית ציצית שבפרשת שלח-לך לבין פרשיית הציצית שבפרשת כי-תצא? הלכה אורח חיים
הרב אהרן ליכטנשטיין ארגון פעילות חינוכית שעשויה לגרום לחילול שבת* בארגון פעילות חינוכית שעשויה לגרום לחילול שבת יכולה להיות בעיה של איסור 'לפני עור' מדרבנן או איסור מסית. השיעור דן בצדדים השונים של האיסורים. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין יסודות בענין ברית מילה השיעור דן בשאלות יסוד בדיני מילה - את מי צריך למול, על מי מוטל החיוב למול והאם שייכת שליחות במילה. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין צדקה בארץ ישראל ובחו"ל השיעור דן במילה "בארצך" המופיעה בפסוק המורה על מצוות צדקה. לפי הספרי יושבי הארץ קודמים ליושבי חו"ל. הקדימות של עניי ארץ ישראל נובעת מערכם, וזאת לעומת קדימת 'עניי עירך' הנובעת מהזיקה שבין העני לבין נותן הצדקה. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין צדקה בארץ ישראל ובחו"ל – חלק ב' בשיעור זה מועלית אפשרות נוספת להבנת קדימות בני ארץ ישראל לעניין צדקה. למצוות צדקה יש גם פן ציבורי, שבו לא צרתו של העני עומדת במרכז, אלא הניסיון לתקן את החברה בכללותה. הפן הציבורי של המצווה מתקיים יותר בארץ ישראל, כיוון ששם עצם המציאות של ציבור מוצאת את ביטוייה, וכמו כן מפני שחובות ציבור תקיפות בה יותר. ניתן להסביר שמצוות צדקה בפן הציבורי היא גם קיום של מצוות ישיבת ארץ ישראל. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין סעוד תסעד עמו – השתתפות המקבל בגמילות חסדים– חלק א' השיעור עוסק בשאלה של השתתפות הנצרך בתהליך סיפוק צרכיו - עד כמה יש להתנות את הסיוע בנכונותו של הנצרך לשאת בעול. מקורות היסוד בהלכה לבעיה זו הינם דלים למדי, והיא מותירה מקום לדיון שיתבסס על היסודות ההלכתיים של מצוות גמילות חסדים ושתשתזר בו נימה מוסרית. ישנה התנגשות בין מצוות גמילות חסדים ובין הדרישה לצמצום הסעד, דרישה שקשורה גם למגבלות התורם וגם לטובתו של הנצרך. התנגשות זו מצרכה גישה דו-פרצופית - כלפי הנצרך יש לעודד מאמץ אישי, ויש אף לבקר אותו אם הוא נזקק למרות שיש לו יכולת לספק את צרכיו. ביחס לתורם עולה השאלה באיזו מידה יש לו מצווה לעזור למי שמסוגל להתגבר לבד על מצוקתו. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין סעוד תסעד עמו – השתתפות המקבל בגמילות חסדים– חלק ב' למצוות גמילות חסדים שני מקורות שונים - "ואהבת לרעך כמוך" והליכה בדרכי הקב"ה. מצד "ואהבתך לרעך כמוך" אין לחייב אדם שלא עוזר לעצמו, אך מצד ההליכה בדרכי הקב"ה כן. להשתת החיוב לעזור למי שלא עוזר לעצמו ישנן מספר השלכות שנידונות בשיעור. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין קטן בנר חנוכה – חלק א' השיעור דן בחיוב קטן שהגיע לחינוך בנר חנוכה מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין קטן בנר חנוכה – חלק ב' השיעור דן בחיוב קטן שהגיע לחינוך בנר חנוכה מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בענין חיוב סומא בנר חנוכה – חלק א' השיעור דן בחיוב סומא בנר חנוכה לשיטת ר' יהודה שסומא פטור מכל המצוות. הדבר תלוי בשאלה האם לדעתו יש חיוב מדרבנן או פטור גמור. כמו כן אפשר להציע שהוא חייב בנר חנוכה כיוון שאף הוא היה באותו הנס. דבר זה תלוי במהות הטעם של "אף הן היו באותו הנס", וכן במהותו של פטור סומא – האם הוא הקלה על הסומא המתקשה לקיים את המצוות כפטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן, או פטור הקשור לחיסרון מסוים בדעת כמו פטור חרש. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בענין חיוב סומא בנר חנוכה – חלק ב' השיעור דן בשיטות הראשונים לגבי מהותו של פטור סומא מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל
הרב אהרן ליכטנשטיין בענין חיוב סומא בנר חנוכה – חלק ג' יתכן כי שאלת אופיו של פטור סומא תלויה בשאלה אם הוא פטור רק מעשים או גם מלאווים. נראה גם שיש לחלק בין סומים שונים – חסרון בדעת שייך יותר לגבי מי שנולד סומא ולא כלפי מי שהיה פיקח ונסתמא. ייתכן שחיוב סומא בנר חנוכה מצד שאף הוא היה באותו הנס תלוי בשאלת אופי פטור סומא ממצוות, אך הדבר איננו מוכרח. מאמרים הלכתיים של הרב אהרן ליכטנשטיין ז"ל

עמודים