הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין פתיחה למסכת בבא בתרא בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין מקיף וניקף בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין נגיעה בעדות בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין מעמד עד אחד וצירוף שני עדים בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין הודאת בעל דין בעד אחד בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין אונס ואנוס בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין דניא דמלכותא דינא בירושה בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין הפקר בזרעים בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין ירושה טרום חלוקה בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין חזרה בהצהרת אב לגבי מעמד ילדיו בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין בענין שכיב מרע ביחס לקטן בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין פתיחה למסכת גיטין שיעור כללי
הרב אהרן ליכטנשטיין תלות מרכיבי הנישואין שיעור כללי
הרב אהרן ליכטנשטיין מעמד ומעורבות של בית דין ודיינים בגירושין שיעור כללי
הרב אהרן ליכטנשטיין סקירת ההיבטים הממונים בנתינת גט שיעור כללי
הרב אהרן ליכטנשטיין לשמה בעכום שיעור כללי
הרב אהרן ליכטנשטיין מסכת ברכות כתפילות שיעור כללי
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין אתרוג ירק או אילן שיעור כללי קידושין
הרב אהרן ליכטנשטיין אכילת תרומה על ידי אשת כהן שיעור כללי קידושין
הרב אהרן ליכטנשטיין יצירת חיוב ערב שיעור כללי קידושין
הרב אהרן ליכטנשטיין מעמד אומדנא בהלכה שיעורי מוצש
הרב אהרן ליכטנשטיין אמירת שבע ברכות על ידי חילוני שיעורי מוצש