הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין צירוף שני חצאי שיעור בשתייה נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין הדלקת נר חנוכה בביה"כ נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין הדלקת נר חנוכה לחיילים ולמטיילים שאלה: מה דינם של חיילים הנמצאים בשטח ושל מטיילים, בהדלקת נר חנוכה? נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין דין אסמכתא בכרטיס מפעל הפיס הבעיה בקניית כרטיס פיס נובעת מדין "אסמכתא לא קניא". נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין דעת וכוונה בקניין שני דברים מלווים דרך כלל את הקניין - מעשה ודעת. האם ייתכן קניין שיחסר אחד ממרכיבים אלה? נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות קבורה נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין והארץ לא תימכר לצמיתות נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין נענועי לולב בהלל נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין לימוד חכמה יוונית מקור הגזרה: במשנה, סוטה מט. - "בפולמוס של אספסיינוס גזרו על עטרות חתנים...בפולמוס של טיטוס גזרו על עטרות כלה ושלא ילמד אדם את בנו יוונית...". נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין בענין מלאכת מחשבת נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין זמן תפילת שחרית נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין אמירת "המלך הקדוש" ו"המלך המשפט" בעשי"ת מה דינו של מי ששכח ולא אמר "המלך הקדוש" או "המלך המשפט" בעשרת ימי התשובה? מאמר זה מביא את השיטות השונות בעניין, ומבאר את הרעיון המחשבתי המנחה את פסיקת ההלכה.
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות צדקה (1)
הרב אהרן ליכטנשטיין כפייה על הצדקה
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוות צדקה (2)
הרב אהרן ליכטנשטיין כלאיים על איזה גידולים, על איזה 'חפצא', חל איסור כלאיים - רק על גידולים הראויים לאכילה, גם על גידולים המהווים מאכל בהמה, או אפילו על גידולים המשמשים לרפואה ולנוי? באיזה שלב נאסר הגידול משום כלאיים, ובאיזה שלב הוא אוסר גידולים אחרים?
הרב אהרן ליכטנשטיין קדימויות בצדקה וחסד מי קודם למי בצדקה? האם יש להתחשב רק בזהות המקבל, או שמא גם ביחס בין הנותן למקבל? האם ישנה עדיפות לתת את הכספים הפנויים לצדקה או שמא יש להשתמש בהם לעשיית גמילות חסדים?איזה חסד עדיף לעשות, במידה והיכולת לעשות חסדים היא מוגבלת, וכן איזו צדקה עדיפה? כיצד צריכה הנתינה עצמה להתבצע? האם צריך להכניס גם שיקולים סובייקטיביים? האם יש הבדל בין שיקול של אדם פרטי לשיקולים של מדינה?
הרב אהרן ליכטנשטיין הבגד המחוייב בציצית
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין "הוכח תוכיח את עמיתך"
הרב אהרן ליכטנשטיין ערבות הדדית במדינה יהודית
הרב אהרן ליכטנשטיין מהות מצוַת המילה שיעור זה עוסק בשאלות יסוד הקשורות למהות מצוַת מילה: היקף המצווה, המצווים עליה (בני ישראל, או כל בני אברהם), המחוייבים בה (האב, האֵם, בית הדין והנימול עצמו), שאלת אופי המצווה, היחס שבין המילה לפריעה ואפשרות האב למסור את מצוַת המילה המוטלת עליו בידי שליח.
הרב אהרן ליכטנשטיין האם יש חובה ציבורית לגמילות חסדים?
הרב אהרן ליכטנשטיין קולי אל ה' אזעק, קולי אל ה' אתחנן ימים גורליים, שבהם עומדים להתקבל הכרעות מדיניות קשות, צריכים להשפיע על תפילותינו האישיות. עלינו להוסיף פרקי תהילים המתאימים להרגשתנו ותואמים את המציאות שאנו שואפים אליה.
הרב אהרן ליכטנשטיין מילה בשבת כדי לנתח את נושא המילה בשבת, יש לדון בהלכות מילה ובהלכות שבת. האם השבת הותרה או דחויה בפני מצוַת המילה? מהו הגורם הדוחה (או מתיר) את השבת: מצוַת המילה, או כניסת התינוק בבריתו של אברהם אבינו?
הרב אהרן ליכטנשטיין בין חיי פיצול לחיי אחדות כיצד אירועי מאורעות תש`ס ('אינתיפאדת אל-אקצא') משפיעים על השקפת העולם שלנו? עלינו לאמץ 'חיים כפולים': מחד - לשדר מסר של המשכיות ונורמליות, ומאידך - להישאר רגישים לצער הציבור, שהרי מוקד התשובה הוא בצעקה אל ה' בעקבות צרות. כך אולי נגיע ל'חיי אחדות', המשלבים בין עבודת ה' היומיומית לבין השותפות הרגשית בגורל העם. כפילות זו מקבילה להפרש בין שני צווי `פרו ורבו`, שהופנו לאדם הראשון ולנח.

עמודים