הרב אהרן ליכטנשטיין

לחץ כאן להירשם לסיום ש"ס - תנ"ך לעילוי נשמת מורנו ורבנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל

 

הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל נולד בצרפת, והתחנך בארה"ב. הוא נסמך ע"י רבו המובהק, הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, בישיבה אוניברסיטה. במקביל, הרב סיים דוקטורט בספרות אנגלית באוניברסיטת הרווארד. הרב ליכטנשטיין ידוע במחויבותו ללימוד התורה המסורתי מתוך התמדה, העמקה ועיון. משנתו מושתתת על תפיסת עולם יהודית רחבה, בהתאם למסורת שהנחיל הרב סולובייצ'יק זצ"ל. בשנת תשל"א נעתר הרב ליכטנשטיין לבקשתו של הרב עמיטל זצ"ל, עלה לארץ והצטרף להנהגת ישיבת הר עציון. העביר הרב בישיבה שיעורים כלליים לכל בני הישיבה, שיעורים יומיים בגמרא בעיון, שיעורי "חבורות" לבני השיעורים הגבוהים ולכולל העיון בישיבה, וכן שיחות ושיעורים בנושאי מחשבה ואמונה. התפרסמה סדרת ספרי "שיעורי הרב ליכטנשטיין" על נושאים שונים, ועד כה ראו אור ספרי השיעורים על מסכתות בבא מציעא השואל, בבא בתרא חזקת הבתים, פסחים, טהרות, גיטין, זבחים, הוריות, וכן על קונטרס "דינא דגרמי". כמו כן, יצאו לאור מספר ספרים של הרב בענייני מחשבה ואמונה. הרב ליכטנשטיין שמש כמקור השראה עבור ציבור נרחב, בשל עוצמת אישיותו, גדלותו בתורה ודרכו החינוכית.

לחץ כאן כדי לשתף אותנו בסיפורים האישיים שלך, בתנחומים, שיעורים, או הספד.

 

להספדים

 

למבחר מאמרים מרכזיים

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין פתיחה למסכת בבא בתרא בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין מקיף וניקף בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין נגיעה בעדות בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין מעמד עד אחד וצירוף שני עדים בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין הודאת בעל דין בעד אחד בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין אונס ואנוס בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין דניא דמלכותא דינא בירושה בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין הפקר בזרעים בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין ירושה טרום חלוקה בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין חזרה בהצהרת אב לגבי מעמד ילדיו בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין בענין שכיב מרע ביחס לקטן בקיאות חולין
הרב אהרן ליכטנשטיין עלייה להר הבית בימינו עלייה להר הבית היא נושא טעון במקצת. בשיעור זה נעמוד על ההיבטים ההלכתיים בלבד, ולא על שאר ההיבטים אשר אין לזלזל בחשיבותם. את נושא העלייה להר הבית בזמננו ניתן לחלק לשתי שאלות שונות: 1. האם קיים איסור כלשהו לעלות להר הבית? 2. במידה ויש איסור שכזה, באילו הגבלות, אם בכלל, ניתן בכל זאת לעלות להר הבית. באופן כללי, קיימים מספר שאלות ודיונים על הר הבית ומקום המקדש. אזור המקדש מתחלק לכמה אזורים: קודש הקדשים, ההיכל והר הבית. חלוקה זו היא חלוקה מדאורייתא, כאשר בין ההיכל להר הבית ישנה חלוקה פנימית לאזורים, חלוקה ברמת הדרבנן. כמובן שככל שאזור קדוש יותר - הכניסה אליו חמורה יותר, גם בלי קשר לשאלות טומאה וטהרה. בשיעור ננסה לעמוד על חלוקות אלה, ולהתייחס לשאלת העלייה בפועל לאיזורים השונים בזמן הזה. בשבתך
הרב אהרן ליכטנשטיין גיטין כז.-כז: - בעניין סימנים האם השבת אבידה בסימנים היא דאורייתא או דרבנן? האם ההבדל בין סימנים מובהקים לבין סימנים שאינם מובהקים הוא הבדל מהותי או כמותי? האם סימן מובהק יכול להיחשב לעדות, או שהוא נותר סימן בעלמא? גמרא גיטין
הרב אהרן ליכטנשטיין גיטין פרק ב' - שיעור פתיחה בעניין גירושין על ידי גט (יז.) בהגדרת הגירושין מדברת התורה על שני דברים: האחד - "ספר כריתות", והשני - "ושלחה מביתו". כך, גם בהמשך הפרשייה (פסוק ג), כאשר גם האיש השני מגרשה, מופיעים שני הביטויים. לאור זאת יש לבחון מהו מוקד תהליך הגירושין: האם מתן "ספר הכריתות" הוא עיקרם של הגירושין, או שמא זהו שילוח האישה מבית האיש? גמרא גיטין / פסחים
הרב אהרן ליכטנשטיין ה: - חמץ של הקדש האם מותר לקבל כפיקדון בימי הפסח חמץ של הקדש? דיון זה עשוי ללמדנו על מעמדו של ההקדש. האם יש הבדל מהותי, לעניין איסור חמץ, בין חמץ של נכרי לבין חמץ של הקדש? גמרא פסחים
הרב אהרן ליכטנשטיין שיעור 1 - שיעור פתיחה האם יש איסור לבוא על אישה בלי קידושין? מהו הגדר של איסור זה? מהי פילגש, ומהו מעמדה? האם מותר לאדם מישראל לקחת לו פילגש? האם מותר למלך לקחת לו פילגשים? גמרא קידושין
הרב אהרן ליכטנשטיין צום גדליה רבים אינם מתחברים לצום גדליה כי הם חשים שמדובר בארוע קטן על פני היסטוריה. יש לקחים רבים שניתן ללמוד מהארוע במיוחד לנוכח היותינו דור שחווה את רצח רבין. עלינו להרים בעוז את דגל התורה והמצוות על אף המחנות מבחוץ. שיחות מועדים
הרב אהרן ליכטנשטיין פתיחה למסכת גיטין שיעור כללי
הרב אהרן ליכטנשטיין תלות מרכיבי הנישואין שיעור כללי
הרב אהרן ליכטנשטיין מעמד ומעורבות של בית דין ודיינים בגירושין שיעור כללי
הרב אהרן ליכטנשטיין סקירת ההיבטים הממונים בנתינת גט שיעור כללי
הרב אהרן ליכטנשטיין לשמה בעכום שיעור כללי
הרב אהרן ליכטנשטיין מסכת ברכות כתפילות שיעור כללי
הרב אהרן ליכטנשטיין בעניין אתרוג ירק או אילן שיעור כללי קידושין
הרב אהרן ליכטנשטיין אכילת תרומה על ידי אשת כהן שיעור כללי קידושין

עמודים