מאת
המעיין בפרשת קורח ימצא טענות מגוונות של קורח ועדתו כנגד משה. בשיעור זה נתמקד בטענות קורח, שבאורח פלא קיבל את נבואתו של משה, אך חלק על הנהגתו, וכן נדון בזהות ותפקיד חמישים ומאתים נשיאי העדה. בכך, נבחן את דרכי הנהגת משה, ואת נקודות הקושי שבהם - תוך השוואה לבקשת המלך בימי שמואל.

מאת
סוגייתנו מזכירה אמצעי קניין מיוחד: `אודיתא`. נבחן מה טיבה של הקנאה בדרך זו.
מאת
מה דין ספק מתנת שכיב מרע: האם כמתנת שכיב מרע, או שמא כמתנת בריא?

מאת
שרי הצבא של סנחריב נוקטים בשיטת הלוחמה הפסיכולוגית. שר הצבא רבשקה נושא נאום בעברית ונוגע בנק' הרגישות ביותר, על מנת להוריד את רוחם של אנשי יהודה. חזקיהו מתחנן ומתפלל לה', ושולח משלחת לגייס את ישעיהו. ישעיהו מנבא שצבא אשרו ישוב לארצו כלעומת שבא, וחזקיהו ממשיך להתפלל. הנובאה התגשמה והנס קרה בין לילה, בדומה לנס מצרים, ומאה ושמונים וחמישה אלף חיילים אשורים מתו. לאחר הניצחון, חזקיהו לא אמר שירה, מכמה סיבות אפשריות, וחז"ל אמרו עליו שבכך החמיץ את ההזדמנות להיות משיח.

עמודים