הלכות מלכים ושלטון
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין שיעור 1 - מצוות מינוי מלך
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין שיעור 2 - מעמדה הייחודי של שושלת בית דוד
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין שיעור 3 - היבטים מעשיים ופולחניים של המלוכה
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין שיעור 4 - השלטון בעבר ובהווה
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין שיעור 5 - הצורך בנבואה והצורך בהסכמת העם במינוי שליט
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין שיעור 6 - הדחה, כוהנים ושופטים לאחר שעסקנו באלמנטים מהותיים של השלטון המלוכני בהלכה, עלינו כעת לבחון את מעמד שיטות המשטר החלופיות. אך בטרם נעשה זאת, נקדיש את השיעור הזה לכמה קצוות פתוחים משיעורים קודמים.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין אלטרנטיבות למלכות בשיעור זה נדון בחלופות אפשריות למלוכה; אך בטרם נעשה זאת נסכם בקצרה את מסקנותינו בנוגע למעמד המלוכה.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין תפקידה של הממשלה נעבור לדיון על מדיניות ויעדי השלטון. מכיוון שדי ברור שיש להלכה אמירה ועמדה לא רק לגבי צורת השלטון ואופייה, אלא גם לגבי האמצעים והתכליות של המושל והרשות המבצעת.