המועדים בחסידות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר הקדמה צעידה בעקבות מעגל השנה בעיון במועדים בראי החסידות
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר חנוכה - הדלקה עושה מצווה או הנחה עושה מצווה בשיעורו בוחן הרב איתמר אלדר את המחלוקת האם "הדלקה עושה מצווה" או "הנחה עושה מצווה" לאור דברי ר' לוי יצחק מברדיטשב. לדבריו, המחלוקת נוגעת לשאלה עקרונית ביחס לאווירת השגרה החורפית שאנו בתחילתה - כיצד יש להתמודד עם מצבים של מנוחה רוחנית שאינה דולקת?
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר ימי אלול - אני לדודי ודודי לי
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר ט`ו בשבט - ארבעים יום קודם יצירת הוולד ט"ו בשבט, הינו חגם של הצעירים המתחדשים, בנפשם ובנשמתם.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר באחד באדר משמיעין על השקלים
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר פורים - חג הגלות
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר פורים - עד דלא ידע
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר פסח - פה סח עם חורבן הבית, מנסחים מדרשי ההלכה מקורות רבים למצוות "מגיד", העומדת באחד המוקדים של ליל הסדר. הרב איתמר אלדר עוסק במילים, בפה הסח והמספר, ובתהליך שמבטאת יציאת מצרים מבחינת "מילת הלשון" - גאולת הדיבור.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר חנוכה - על הניסים או על השגרה אחת המחלוקות הידועות בעניין הדלקת נרות חנוכה נוגעת למספר נרות ההידור שיש להדליק בכל יום מימות החג: לדעת בית שמאי - "פוחת והולך", ולדעת בית הלל - "מוסיף והולך". נראה שבית שמאי מחכים לשגרה שאחרי הנס, בעוד בית הלל מברכים על הנס עצמו. ה'שפת אמת' מחדש ששורש הדעות הוא בעמדה נפשית של הכנעה ויראה מול אהבה ושמחה, ושתיהן קיימות אצל האדם. רבי נחמן מחדש שאף השגרה היא כולה מעשי ניסים של הקב"ה, ותפקידו של הנס הוא לחשוף את המציאות הניסית שמאחורי המציאות הטבעית.
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר ל`ג בעומר - עד הגל הזה ועדה המצבה
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר חג השבועות והנפת לחם הביכורים
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר קחו עמכם דברים ושובו אל ה'
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר פסח - החפזון... מד' יתברך
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר תשעה באב - מלך בהיכלו או מלא כל הארץ כבודו
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר תשובה עילאה ותשובה תתאה
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר יום הכיפורים - הגורלות ושני השעירים מה מעמדו של השעיר המשתלח, אשר נשלח אל ארץ גזרה? מהו אותו עזאזל שאליו נשלח השעיר המשתלח? מה עניינו של הגורל, שהרי אין עוד פעולה כזו בעבודת המקדש? מה הקשר בין הפור של המן לגורל של השעירים במקדש? מה היחס בין הידיעה והבחירה?
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר קול שופר - פשוטה לפניה ופשוטה לאחריה בשביל להבין את מהותה של תקיעת השופר, צריך להתבונן בצירוף המלא - התשר"ת. האם התקיעות הן סוג של תפילה? מהי החלוקה בתפילת העמידה של יום יום, בין הברכות הראשונות, האמצעיות והאחרונות? האם התרועה מרמזת לנו על התורה? במה קשורה התשובה לפשוטה לפניה ואחריה?
שיעורי טקסט הרב איתמר אלדר סוכות - ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות מה ההבדל בין יניקה אצל הבהמות ליניקה אצל האדם? מהי בחינת ה"בינה", ובמה היא קשורה לחג הסוכות? למה קרא יעקב למקום סוכות, על שם המבנה שבנה למקנהו? למה מהווה סוכות מבוא לשמחת תורה? למה לא קיבלו ישראל את התורה בארץ ישראל?