שיעורים במדרשי הלכה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 1 - מדרשי חז`ל - על מה ולמה ללימוד מדרשי ההלכה חשיבות גדולה בהיותם חוליה מקשרת בין התורה והתלמוד. כמו כן, לימוד מדרשי ההלכה מאפשר לעמוד על דרך לימוד התורה של חז"ל. בשיעורים אלו נלמד את מדרשי חז"ל וננסה להבין את יחס בין פשט הכתובים והדרשה. אף שנתמקד במדרשי ההלכה, נעסוק גם במדרשי האגדה שהרי גם בהם באה לידי ביטוי דרך לימוד של חז"ל.
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 2 - מקושש זה צלפחד? ר' עקיבא דורש שצפלחד הוא המקושש. נראה שדרשה זו אינו מבוססת על דימיון לשוני פורמלי אלא על הקבלה של מכלול הפרשיות. ר' יהודה בן בתירא חולק עליו ומפרש שצלפחד היה מן המעפילים. נסביר שאף דרשה זו בנויה על העובדה שצלפחד מת "במדבר", וחטא המעפילים הוא חטא שכל עניינו מדבר.
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 3 - הכניסה אל הקודש (א) נעסוק במדרש הספרא על הפסוק "בזאת יבוא אהרון אל הקדוש". נסביר איך מתוך הפסוקים מדייק המדרש על מהותו של הקודש, ומדוע משווה המדרש בין פר של יום הכיפורים ופר שבא על כל המצוות.
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 4 - הכניסה אל הקודש (ב) נעסוק בדרשה שמציעה להרחיב את הכניסה אל הקודש גם לאיל העולה. נסביר את ההוא אמינא של המדרש ומדוע הוא דוחה אפשרות זו תוך דיון מעמיק בשיטות השונות של התנאים במדרש.
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 5 - בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים המדרש לומד מהחזרה על המילה 'בד' דינים שונים לגבי בגדי כהן גדול. לכאורה דינים אלו סותרים את פשט התורה. בגדי כהן הגדול ביום הכיפורים מבטאים כניעות ואת היותו שליח של עם ישראל. המדרש ממשיך ועוסק במשמעות הטבילות של הכהן הגדול - הטבילה נדרשת במעבר מעבודה לעבודה.
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 6 - שני השעירים
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 7 - היום השמיני (א)
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 8 - היום השמיני (ב)
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 9 - כיבוד אב ואם (א)
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 10 - כיבוד אב ואם (ב)
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 11 - כיבוד אב ואם (ג)
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 12 - כיבוד אב ואם (ד)
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 13 - לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' (א)
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 14 - לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' (ב)
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 15 - לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' (ג)
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 16 - מועד בדיקת חמץ ואופיו של יום י`ד בניסן
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 17 - חג הסוכות וחג המצות
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 18 - הקרבנות האסורים בהקרבה - מבנה ומשמעות (א)
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 19 - הקרבנות האסורים בהקרבה - מבנה ומשמעות (ב)
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 20 - חביבין הגרים (א)
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 21 - חביבין הגרים (ב)
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 22 - חביבין הגרים (ג)
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 23 - כיבוד אב ואם - עיון מחודש (א)
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 24 - כיבוד אב ואם - עיון מחודש (ב)
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 25 - כיבוד אב ואם - עיון מחודש (ג)
שיעורי טקסט הרב אליהו שי שיעור 26 - כיבוד אב ואם - עיון מחודש (ד)