עיון בהפטרות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת וזאת הברכה - הפטרת וזאת הברכה הפטרתנו עוסקת בביצור מעמדו של יהושע כמנהיג. ה' מבטיח לו את אותה הסייעתא דשמיא לה זכה משה ומדגיש שכל ההבטחות לעם שנאמרו בימי משה תקפות גם בתקופת מנהיגותו של יהושע. בפרקים הבאים יהיו מעשים מקבילים למעשים שמשה עשה על מנת לאשש את מעמדו של יהושע. ההפטרה גם קשורה לשמחת תורה בגלל "והגית בו יומם ולילה". כמנהיג לא יהיה ליהושע זמן להגביר את ידיעת התורה אך הוא מצווה לשמור על קשר קיומי לתורה ע"י לימוד יום-יומי קצר. כך גם שמחת תורה אינה שמחתם של המומחים בתורה אלא של כל העם השותף בקריאה בכל שבת.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין הפטרת מחר חודש הפטרת מחר חודש
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין "לא יום ולא לילה" - נס וטבע בחג הסוכות טבע או נס? פרישה או מעורבות? שתי תפיסות שונות ומנוגדות בדבר מהותו של חג הסוכות מוכרות לנו מדברי חז"ל ומנקודת מוצא זו פוסע הרב משה ליכטנשטיין בעקבות המפגש בין האדם לה' בסוכות ומציג את תפיסות הקדושה השונות ואת משמעות ההפטרה והחזון שהיא מציבה.

עמודים