שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי "מקדש מלך עיר מלוכה" על שני סוגי ההלל ועל משמעות ירושלים כ"מקדש מלך, עיר מלוכה".
וידיאו הרב משה ליכטנשטיין מודל המנהיגות של משה השלג הקל שעטף את הרי גוש עציון הגיע גם אל בית המדרש. אמנם לפרק זמן קצר אך ההתרגשות הייתה משמעותית. בשיחה שנמסרה ביום שלישי ציין ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין את הדמיון בין העיירות הקרות בליטא שמהם אנו שואבים את שיטת הלימוד, לימי החורף הקרים שפוקדים את בית המדרש.
שיעורי אודיו הרב יעקב מדן טביעת אצבעותיו הטהורות של מו"ר הרא"ל דברי פתיחה של הרב יעקב מדן לאזכרה בהיכל הישיבה, במלאות 3 שנים לפטירתו של הרא"ל
וידיאו הרב יעקב מדן שיחה עקב מגפת הקורונה שיחה מיוחדת מפי ראש הישיבה מ12 למרץ 2020
שיעורי טקסט רבני ותלמידי הישיבה י"ט אדר, יום השנה לנפילתם בקרב בלבנון של תלמידי הישיבה דניאל ישראל מושיץ ודוד (דידי) כהן הי"ד "דני ודוד - אנשי מסתרי הנפש היו. בפשטות ובטבעיות, כמעט בהיחבא ובהסתר חיו ויצרו. מתוככי הנפש, משורשי נשמתם, נבעה ופרצה החוצה אותה פשטות, אותה תמימות ויושר, אותה ענווה זהירה, שליוותה אותם והדריכה את צעדיהם"
שיעורי טקסט הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק שיחת ראשי הישיבה לפרשת בראשית שיחת השבוע היא שיחה שנתנה מפי הרב יוסף דב סולבייצ'יק זצ"ל, ואשר פורסמה בספר 'דברי השקפה' המכיל מקבץ שיחות של הרב. בשיחה זו הרב דן במושג האדנות במובן של בעלות, לאור דברי ר' יצחק המובאים ברש"י הראשון על הפרשה. הרב מנתח את המעורבות המוסרית שיש לקב"ה על בריאתו לאור תחילתו של חומש בראשית.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לראש השנה - שומע תפילה בתפילות הימים הנוראים אנו מבקשים פעמים רבות שה' ישמע לתפילותינו. הרב ליכטנשטיין זצ"ל מסביר את הרבדים השונים בחשיבות שמיעת התפילה, ומוסיף ש'האזנה' אף גדולה מהשמיעה, שכביכול הקב"ה מצפה לשמוע את קולנו.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין חטאו של קין הסיפור של קין והבל הוא די מסתורי . ראשית, נדמה שהחטא של קין נובע מהחשק העז שלו להיכנס למערכת יחסים עם ה'. שנית, אנו מגששים באפילה בכל מה שקשור לתוכן השיחה שניהל עם הבל, אשר בסופו של דבר הובילה לרצח. שאלות אלו ועונשו המוזר של קין, גרמו להרבה אנשים לראות את קין כגיבור טראגי.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן אדם, חווה ו...הנחש המדרש מדבר על כך שהנחש הקדמוני היה בצורת אדם, ובעל תכונות כשל אדם, אך ללא צלם אלוקים. בעילת חוה הביאה להולדת קין, אשר היה הרוצח הראשון ולזרע של אנשים `מזוהמים`. רק במבול נעלמים `בני האלוקים` ונותרים בני האדם.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי ברוך ה' א-להי שם על הצניעות הנלמדת מסיפור שכרותו של נח - הן מבחינה גופנית והן מבחינת עולם המידות.
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל הוציאה ממסגר נפשי כיצד יכול היה נח להתפלל על בני דורו? הרי הם היו רעים וחטאים?
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל צדיק בדורותיו
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין מה בין נח למשה? מה גרם להבדל שבין נח למשה? האם הפער ביכולת, או שמא הפער ברצון?
שיעורי טקסט הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק אדון כל המעשים התורה נפתחת בבראשית ברא על מנת שידעו אומות העולם כי לנו נתנה ארץ ישראל. בבריאה ניתנה לעם היהודי ראייה יחודית של קדושה המאפשרת לנו לראות את יופיה ויחודה של ארץ ישראל ולהיות מוכנים לתת את נפשינו עליה. מהמילים בראשית ברא אנו לומדים את ערך הבעלות.
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל "כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרעם לא הושיעה למו" שיחה לפרשת בראשית
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן חטאו ועונשו של הנחש
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין כתנות עור ועלה תאנה יש הבדל עמוק בין הלבוש שעושים אדם וחוה לעצמם לבין הלבוש שעושה להם הקב`ה. הלבוש של אדם וחווה מייצג את הבושה ואילו הלבוש של הקב`ה את הצניעות והיראת שמיים, וקבלת מצוות מתוך מאמץ.
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל מדוע חטא קין? מדרשי חז`ל מקישים מחטאו של קין לרציחות ולמריבות המלוות את ההיסטוריה שאחריו. כך אנו למדים על שלוש הסיבות העיקריות שבגללן פורצות מלחמות בעולם, ועל חובתו של האדם להיאבק ביצרו ולא להיכנע לו.
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל מבשרי אחזה א-לוה מה היה חטאם של בני דור הפלגה? האם הם לא ידעו שהקב`ה מצוי בשמיים?
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל פדיון שבויים אברהם נפגש עם מלך סדום ומתמודד מולו על אף שהוא רשע. מכך אנו למדים על חשיבותה של מצוות פדיון שבויים.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין איש האדמה מהי משמעות כינויו של נח בשם `איש האדמה`? אדם צריך להיזהר שעיסוקו לא יהפוך לזהותו, אלא שיהיה `איש צדיק` העוסק בדברים חשובים.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין היום הרת עולם העבד, אינו יכול לעשות דבר כנגד רצון אדונו ועל כן, ימי התשובה אינם משמעותיים עבורו. לעומתו, הבן יכול לנסות ולהתחנן לפני אביו, ועל כן ימי התשובה הם ימים שעליו לשוב בתשובה ולהתחנן.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין פרשת נח - סיפור שכרותו של נח בשיחה זו, שהועברה בסעודה שלישית בשנת ה'תשע"ב, הרב משה ליכטשטיין מתייחס לאירועים שקרו לאחר המבול- שכרותו של נח ותגובת בניו לכך. הרב מנתח בעזרת דברי חז"ל את משמעות תגובתו של חם, וכנגדה את תגובותיהם של יפת ושם. בסוף השיחה, הרב מעלה שתי השלכות קיומיות ומעשיות הנובעות מתגובותיהן השונות של בני נח.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לצום גדליה הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל מתמודד עם הקושי הקיים בהזדהות עם משמעותו של צום גדליה, מתוך ניתוח עניינו של הצום והשוואה בין תקופתו של גדליה בן אחיקם לתקופתנו אנו.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן איש גֹּדֵר גָּדֵר ועמד בפרץ חז"ל מבקרים את נח על כך שלא דאג לאנשי דורו, ולאור דברים אלו קשה להבין כיצד נח מצא חן בעיניו של ה'. הרב מדן מסביר מהי לקיחת אחריות ובמה היא שונה מבקשת רחמים גרידא, ובכך מאיר את ההבדל בין דמותו של נח לאלו של אברהם ומשה.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי המבול ותיקון העולם הפסוקים המסיימים את פרשת בראשית ומתחילים את פרשתנו, מעלים שאלה לא פשוטה - כיצד הצליח האדם לגרום לקב"ה להצטער על בריאתו? הרב ברוך גיגי משיב על שאלה זו, בעזרת התחקות אחר מטרות הבריאה.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן וירד אברם מצרימה מדוע אברם יורד מצרימה? מדוע הוא מוכן לוותר על שרה? האם יש הגיון מאחורי הפעולות הללו?
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל מצוַת המילה מטרת האדם היא לקדש את הטבע, ולא לקבל כל דבר טבעי כדבר חיובי.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין אדם ונח מרגע שחטאו אדם וחווה נענשו בכך שהנאות חייהם (אכילה ויחסים) יהיו לא לשם הנאה אלא לשם קיום העולם. נח מביא איתו יוזמה ופעולה. הוא בונה את התיבה ומכניס לשם את חיות ומטפל בהם. לאחר היציאה הוא נוטע כרם אותו ניתן לראות כדבר חיובי ושלילי.
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל לא אוסיף לאחר המבול חושש האדם למעמדו בעולם. הבטחת הקב`ה כי לא יחריב את העולם והתרת אכילת בשר החיות היא שמאפשרת לאדם להיות במעמד עליון בד ובבד להיות בעל בחירה חופשית.

עמודים