הלכות כשרות אקטואליות
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב איסור חדש מהם דיני איסור חדש? מדוע אנשי ארץ ישראל כמעט שאינם מכירים אותו?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב אלו כלים חייבים בטבילה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב בישול חלב בדגים האם מותר לבשל חלב או חמאה בדגים?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב בישול, אכילה והנאה מבשר בחלב מהתורה, אסור לבשל בשר בחלב, ובשר שנתבשל בחלב נאסר באכילה ובהנאה. האם איסורים אלו חלים רק על בשר ממש, או גם על עוף שנתבשל בחלב? מהו היחס בין איסורי הבישול, האכילה וההנאה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב בישולי נכרים הטעמים לאיסור בישול עכו`ם, באילו תנאים ניתן להתיר את התבשיל? ההבדל בין כשרות רגילה לכשרות מהדרין בענין זה, הזכות שמגלה הרב עובדיה על ספרדים שאוכלים בכשרות רגילה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב בשר חלק
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ג'לטין
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב דבר חריף מה דינו של בצל שנחתך בסכין בשרית? ומה דינה של סכין חלבית שחתכו בה אחר כך בצל זה? האם דין `דבר חריף` נובע מהשמנונית שעל הסכין, או מהטעם הבלוע בו?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב האם הקונה כלי מחילוני חייב לטבול אותו?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב האם מותר לאכול פטרוזיליה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב האם מותר לשתות וויסקי ללא הכשר? במשקאות חריפים ללא הכשר קיימות בעיות כשרות שונות: עירוב יין נסך, זיקוק האלכוהול מיין נסך, יישון בחביות שיושן בהן יין, ועוד.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב האם צנצנות וקופסאות שימורים חייבות בטבילה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב החור שבנפה מה צריכה להיות צפיפות החורים בנפה שמנפים בה את הקמח? האם יש להשתמש בנפה דקה במיוחד, המוציאה גם את המזיקים שאינם נראים לעין?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב הכנימות שעל הפירות
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב המתנה בין בשר וחלב לעומת ברכה לבטלה אדם שאכל בשר, ובירך על מאכל חלבי - האם יאכל מעט כדי שלא לעבור על איסור ברכה לבטלה, או שמא יימנע מלאכול כדי שלא לאכול חלב אחרי בשר? מה יסוד חובת ההמתנה בין בשר לחלב?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב המתנה בין בשר לחלב כמה זמן יש להמתין בין מאכלי בשר למאכלי בשר - שש שעות, שעה אחת, שלוש שעות או ארבע שעות? האם די בשטיפת הפה והידיים? מדוע המלאכים שביקרו בביתו של אברהם אכלו מאכלים בשריים וחלביים בזה אחר זה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב חדש בתבואת חו`ל האם איסור חדש חל גם בחו`ל ועל תבואת נכרי? מדוע נוהגים בארצות אירופה להקל באיסור זה?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב חלב כשר למהדרין מה דינו של חלב שנחלב בשבת באיסור? האם הוא נחשב ל'מעשה שבת' האסור בשתייה? האם חלב שנחלב ע`י חילוני דינו כחלב שנחלב ע`י יהודי מומר או גוי?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב חלב נוכרי האם יש לחשוש בימינו שמא נוכרים עירבו חלב פרה עם חלב בהמה טמאה? מה דינה של אבקת חלב המיובאת מחו`ל?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב יין שנגע בו גוי חז`ל גזרו ש`סתם יינם` - יין שנגע בו גוי - אסור בשתייה כיין נסך. אמנם, דין זה אינו נוהג ביין מבושל, ונחלקו האחרונים האם יין מפוסטר נחשב למבושל לעניין זה.
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב יין שנגע בו מחלל שבת יין שנגע בו יהודי מומר - נחשב ל'סתם יינם'. האם גם חילוני המחלל שבת אוסר יין במגעו? בשאלה זו, המשיקה לשאלת מעמד החילונים בהלכה, נחלקו האחרונים: האם החילוני הוא 'מומר לחלל שבת', 'תינוק שנשבה', או 'אומר מותר'?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב יסודות דיני הכשרת כלים
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב ירקות ללא תולעים
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב כיור משותף לבשר וחלב האם מותר לשטוף כלים בשריים וחלביים בכיור אחד? מה דינו של ערוי מים רותחים מכלי ראשון - האם הוא מבשל, לא-מבשל, או אולי מבשל 'כדי קליפה'?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב כיצד טובלים כלי חשמל?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב כיצד טובלים כלים?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב כיצד מכשירים סכינים?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב לחם חלבי כיצד מותר לאפות לחם חלבי או בשרי? האם תקנת חז`ל האוסרת על אפיית לחם כזה חלה גם על בורקסים ועוגות?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב לפתן שאוחסן בכלי בשרי כלל גדול הוא שכבוש כמבושל, ולכן נוזל צונן יכול להפליט טעם לתוך כלי אם הוא שהה בתוכו `מעת לעת` (24 שעות). מה דינו של לפתן פרווה שאוחסן בכלי פלסטיק בשרי - האם מותר לאוכלו עם גבינה? כיצד ייתכן ש`כבוש כמבושל`, והלא לאחר 24 שעות הטעם נפגם ואינו יכול לעבור?
שיעורי טקסט הרב אביעד ברטוב מגע של נוצרי ביין מה דינו של יין שנגע בו נוצרי? האם הנוצרים נחשבים לעובדי עבודה זרה?

עמודים