02 - עיון בספרי יהושע - שמואל א'
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס דוד והעמלקים
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס האם התכוון דוד להילחם בישראל?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מותו של שאול
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם ...לא רואים מכאן סופו של יפתח מעיד על החסרונות שהיו טמונים בו מתחילתו: פיו מכשילו בפרשת הנדר להקריב את בתו, וחדוות הקרב שלו מכשילה אותו במלחמת אחים נגד בני אפרים. בניגוד לגדעון, שדחה את בקשת העם למלוך עליהם, יפתח רודף אחרי המלוכה ומגלה שהוא אינו מתאים לכך.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם אצילות ומנהיגות
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם בדידות סבוכה
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם בין יהודה ליוסף עד ספר יהושע, נראה שיוסף נבחר על פני יהודה: הוא מקבל ממשה ברכה ארוכה יותר, ויהושע נבחר להחליף את משה. אולם בסוף הספר נראה כי התמונה מתהפכת, ויהודה מועדף על יוסף. תהליך זה יגיע לשיאו בבחירת דוד למלך על ישראל.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם בין יריחו למקדש מדוע משווים חז`ל בין יריחו לבין המקדש? מסתבר, שהקשר הוא משולש: קיימות הקבלות בולטות בין כיבוש יריחו לבין מעמד הר סיני, ובין המקדש לבין מעמד הר סיני.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם בין שמואל לשופטים קיימת הקבלה רחבה בין שמואל לבין שמשון, אך דווקא הקבלה זו מלמדת על השוני העמוק ביניהם, המבטא את ההבדל שבין ספר שופטים לבין ספר שמואל.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם בקשת המלך מדוע הקב`ה ושמואל מתנגדים לבקשת המלך של ישראל, למרות שהלקח החד-משמעי מספר שופטים הוא שמינוי מלך כזה הוא הכרחי? מדוע מומלך שאול פעמיים?
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם דברים שרואים משם ממבט ראשון, נראה שיפתח הוא דוגמא ומופת לשופט צדיק: הוא אמנם מתחיל מנקודת מוצא נחותה - בן אישה זונה שגורש מביתו ואסף סביבו אנשים ריקים, אך מגלה תבונה, אורך רוח, כישרון צבאי ואמונה בה'.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם דוד הנרדף
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם דוד וגוליית - סתירות ופירוקן הסתירות בספר שמואל מוסברות על ידי בניית ספר שמואל משלושה מגילות או בגלל הרצון להציג את דמותו המורכבת של דוד
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם דמויות, מקומות ואווירה מה תפקידו של הפרק הראשון של ספר שופטים? מסתבר, שפרטים רבים בו מטרימים פרטים שייוודעו לנו בהמשך התקופה.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם הברית עם גבעון וכיבוש מדינות הדרום מדוע דווקא במלחמת יהושע נגד מלכי הדרום התרחש הנס הגדול ביותר - `שמש בגבעון דום`? האם שמירת הברית עם הגבעונים הייתה מעשה חיובי או שלילי?
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם הגובה לא קובע כיצד ניצח דוד את גוליית? מה מסמל ניצחון זה על אופי מלכותו של דוד, ועל ההבדל בינו לבין שאול?
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם הידרדרות בחינה של תקופת השופטים מלמדת על הידרדרות מראשית התקופה ועד סופה: בעוד בראשית התקופה היו תקופות שקט ארוכות יחסית בין השופטים, בסוף התקופה תקופות השקט הללו התקצרו; וכן אורך השיעבוד וחומרתו הלכו והחמירו מראשית התקופה ועד סופה. מה פשר הידרדרות זו? האם היא קשורה לסירובו של גדעון להתמנות למלך?
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם הכניסה לארץ שלוש מטרות היו לנס בקיעת הירדן וחצייתו: חיזוק כוחו של יהושע בעיני העם, חיזוק אמונת העם בקב`ה, והמסת לב יושבי הארץ.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם המלך גדעון הראשון סוף תקופתו של גדעון מסמן את תחילת ההידרדרות במצבם של ישראל. גדעון, שהמקרא רומז להתאמתו לתפקיד המלך על ישראל, מסרב להתמנות למלך מסיבות טובות, אך תוצאות סירובו הן הרות אסון.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם המרגלים ששלח יהושע האם שליחת המרגלים ליריחו הייתה צעד חיובי או שלילי? מחד - לכאורה שליחותם לא הועילה דבר לכיבוש הארץ, והגיבורה היא דווקא רחב הזונה; מאידך - קשה להתעלם מההקבלה שבין מרגלים אלו לבין המרגלים ששלח משה, ומראיית מרגלי יהושע כתיקון למרגלי דור המדבר.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם השופטים הקטנים בין שלל השופטים הגדולים, שעליהם מספר הספר בהרחבה, יש גם כמה שופטים קטנים, שכמעט שלא מסופר עליהם דבר. חשיבותם של שופטים אלו היא במילוי התמונה הגיאוגרפית של השופטים, וכן בחשיפת תקופות השקט והרצף השלטוני שאפיינו את הימים שאחרי השופטים הגדולים.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם ומעז יצא מתוק?! מה פשר דמותו הססגונית של שמשון? במקום להושיע את ישראל, הוא מנהל מסעות נקמה פרטיים בפלשתים. נראה שעם שמשון מגיעה תקופת השופטים לשיא הידרדרותה, ומכאן והלאה יש למצוא לישראל מודל מנהיגותי אחר.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם זה עולה וזה יורד
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם כיבוש העי וחטאם של ישראל מה הייתה סיבת כשלון כיבוש העי? האמנם רק מעילתו של עכן בחרם? אם כך, מדוע יהושע משנה את תוכנית המלחמה בניסיון הכיבוש השני?
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם מגילות נבואיות הסתירות בספר שמואל מוסברות על ידי בניית ספר שמואל משלושה מגילות או בגלל הרצון להציג את דמותו המורכבת של דוד
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם מיהושע לשופטים בניגוד למצופה מסוף ספר יהושע, תקופת השופטים מתאפיינת בהתפרקות טוטאלית של כל המערכות בעם ישראל. הדבר מתבטא במיוחד בתחילת ספר שופטים ובסופו, אך מבטא את אופיו של הספר כולו.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם מילה, פסח ומלאך לפני הכניסה לארץ, ישראל מלים את עצמם וחוגגים את הפסח. יש זיקות רבות בין שתי מצוות אלו, ונראה ששתיהן משלימות את הברית שבין הקב`ה לעמו. לאחריהן מסופר על פגישת יהושע עם המלאך (בהקבלה למעמד הסנה של משה רבנו), ונראה שמטרתה של פגישה זו היא לרמוז לאופייה הניסי של ראשית המלחמה על הארץ.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם מלאומי למקומי שלושת השופטים הראשונים - עתניאל, אהוד ושמגר - מסמנים מעבר ממנהיגות כלל-ישראלית למנהיגות שבטית.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם מלחמת אחים בניית המזבח בעבר הירדן המזרחי, ע`י בני שניים וחצי השבטים, התבררה לבסוף כמעשה תמים ולא הפכה לעילה למלחמה עם שאר בני ישראל. אולם לישיבת חלק מעם ישראל בעבר הירדן המזרחי הייתה השפעה גדולה על המשך תולדות העם: אצל דבורה, גדעון, יפתח ובפרשת פילגש בגבעה אנו מוצאים הדים לשסע שבין עבר הירדן המזרחי והמערבי, ולתוצאותיו החמורות של שסע זה.
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם מלך הקנקנים לאחר שגדעון דחה את בקשת העם למלוך עליהם, דווקא אבימלך בנו הסכים למלוך על ישראל. קיימים נקודות השוואה רבות בין גדעון לבין אבימלך, אך גם קיימים הבדלים בולטים ועצומים ביניהם. דבר זה מלמד על חשיבות מעמד המלוכה בישראל, אך גם על הסכנות הרבנות הטמונות בו.

עמודים