05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים א, א - אדוניה ושלמה כיצד ניתן להסביר את כל סיפור החיפוש אחר אשה לדוד? למה דוד לא יוזם פעולה בעצמו כנגד אדוניה? מה בכל זאת משכנע אותו להתנגד להמלכת אדוניה?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים א, ג-ד - הצלחתו המדינית של שלמה מהי החשיבות הגדולה של נישואיו של שלמה לבת פרעה? ממה נבעה הצלחתו של שלמה כמלך? למה ממנה שלמה שרים וניצבים בכל הארץ?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים א, ה-ח - הצלחת שלמה במישור העולמי ובניין בית המקדש עד לאן הגיעה מלכותו של שלמה? למה פונה שלמה לחירם מלך צור, ומה היא תגובתו?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים א, ח - תפילת שלמה לאחר בניית בית המקדש מה הקשר בין בניין בית המקדש לבניין ביתו של שלמה? מהן התפילות השונות אותן מזכיר שלמה בנאומו? מהי תגובתו של הקב"ה לנאום זה?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים א, יא - תחילתה של הנפילה במה חטא שלמה? מהו העונש על חטאים אלו? מהן תוצאות המרד של ירבעם?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים א, יב - מלכותו של ירבעם
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים א, יג - איש הא-לוהים בבית אל
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים א, יד - ממלכה לא יציבה
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים א, יז - עליית בית עמרי לשלטון
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים א, יז - ראשית דרכו של אליהו
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים א, יח - חזרתו של אליהו אל העם
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים א, יט - ייאושו של אליהו
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים א, כ - מלחמת בן הדד ואחאב
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים א, כ-כב - חטאי אחאב ומותו
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים ב, א-ב - פרידה מאליהו
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים ב, ב - אופיו של אלישע
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים ב, ד - אלישע והאישה השונמית
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים ב, ה-ח - אלישע וארם
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים ב, ט-י - סופו של בית אחאב
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים ב, יד-טז - ניצני קריסה
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס מלכים ב, יז-כא - גלות
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, א - בשורת מות שאול מפי העמלקי למה מסופר שהנער העמלקי הרג את שאול בעוד שבסוף שמואל א מסופר ששאול שלח יד בנפשו? למה הרגו דוד, והרי שאול ציווה עליו להורגו? פרופ' יהודה אליצור מסביר שהנער היה מרגל שהתחזה לחייל ישראלי, ועל כן הרג אותו דוד, אע"פ שלא הוא הרג את שאול
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, א - קינת דוד הקינה המרגשת על שאול מפליאה במקצת, כי שאול רדף אחרי שאול לאורך שנים, והיתה לדוד כל הלגיטימציה לסלוד ממנו. אין ספק שיש בכך כדי ללמד על דמותו הנאצלת של דוד, אשר נבחר לשמש כמלך ישראל. בהמשך מביא הכותב פירושים לפסוקים המוכרים מהקינה.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ב - הקרב בין יואב לאבנר איפה בדיוק נערך הקרב בין אנשי יואב לאנשי אבנר? כיתד נערך הקרב, ומה היו תוצאותיו?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ב - ראשית מלכותו של דוד על יהודה פרק ז' הוא הפרק היחיד, למעשה, בכל ספר שמואל, המתאר את שמואל כמנהיגו של עם ישראל. השיעור עוסק בבחינת הנהגתו של שמואל את העם, ובשאלה אם הצליח שמואל לתקן את הפגמים שהיו בתקופת עלי.
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ג - כריתת הברית בין אבנר לדוד למה מספר המקרא על הבנים שנולדו לדוד? מהם הצעדים שננקטים לקראת איחוד הממלכה תחת דוד? למה מבקש דוד שיחזירו לו את מיכל בת שאול? כיצד מגיב פלטיאל בן ליש למהלך?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ג - רצח אבנר למה רצח יואב את אבנר? איך מגיב דוד לרצח? מהן ההשלכות של הרצח ביחסים בין דוד ליואב?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ד - מותו של איש בושת למה פותח פרק ד' בתיאור דמותם של רכב ובענה, ובהיכרות עם מפיבושת בן יהונתן? למה רוצחים רכב ובענה את איש בושת? מהי תגובתו של דוד לרצח?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ה - המלכת דוד וכיבוש ירושלים למה מכיר העם במלכותו של דוד רק בהגעתו לחברון? לאחר מכן עולה דוד לירושלים. למה? מהי "ציון", ומה פירושו של השם?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ה - התבססותו של דוד בעיר דוד הפרק כולל סיפורים שונים שהקשר ביניהים איננו ברור: כיבוש עיר דוד, ולאחריו מובא 'פסוק סיכום' לתקופת דוד: "וילך דוד הלוך וגדול וה' א-לוהי צבאות עמו". לאחר מכן מסופר כי מלך צור שלח לדוד עצי ארזים כדי לבנות את ביתו. אחרי כן מונה הכתוב את הנשים שלקח דוד בירושלים ואת הילדים שנולדו לו שם, ולבסוף מתוארות שתי מלחמותיו עם פלשתים. מה הקשר בין כל הסיפורים? מה ניתן ללמוד מהמלחמות עם פלשתים על אופיו של דוד כמלך?

עמודים