05 - עיון בספרי שמואל ב' - מלכים
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ו - דוד ומיכל מה משמעות הוויכוח בין מיכל לדוד? למה מכונה מיכל לאורך כל הפרק "מיכל בת שאול"? איזו תפיסה היא מייצגת ביחס למלוכה? האם יש כאן רק וויכוח עקרוני, או שמא גם מחלוקת ברמה האישית?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ו - העלאת ארון ה' לירושלים
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ז - מדוע לא בנה דוד את בית המקדש? למה מנע הקב"ה מדוד לבנות את בית המקדש? למה הנימוק המופיע בסםר דברי הימים לא מופיע אצלנו? מהו הנימוק לאי-בניית בית המקדש ע"י דוד לפי ספר שמואל ב'?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ח - מלחמת דוד במואב מהו ההבדל בין המלחמות של דוד לאלו של שאול? למה לחם דוד במואב בצורה כל כך אכזרית וקשה?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, ט - חסדו של דוד למה מבקש דוד לגמול חסד עם זרעו של שאול? למה היה צורך לחפש את זרעו של שאול? מהו החסד שעושה דוד עם מפיבושת, ולמה זה פוגע בציבא?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, טו-טז - בריחתו של דוד מירושלים למה הולך אבשלום לחברון? כיצד מגיב דוד להמלכתו של אבשלום בחברון? אילו דמויות פוגש דוד בבריחתו מירושלים, ומה כל אחת מפגישות אלו מלמדת על דמותו ואישיותו של דוד?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, טו-כ - מרד אבשלום מהן הסיבות למרד אבשלום? במה קשור המרד לחטאו של דוד עם בת שבע? מה היתה תגובת העם במהלך המרד ולאחר נפילתו?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, יא-יב - פרשת דוד ובת שבע האם באמת הרג דוד את אוריה? אם לא, למה נראה ממשלו של נתן שהוא כן עשה זאת? מהו הדבר שהפריע ביותר לקב"ה במעשהו של דוד? למה מחל הקב"ה לדוד לאחר מכן?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, יג - מעשה אמנון ותמר מה היתה השתלשלות העניינים במעשה אמנון ותמר? למה כל כך שנא אמנון את תמר לאחר מכן?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, יג - נקמת אבשלום איך הגיב אבשלום למעשה אמנון ותמר? למה דוד לא הגיב למעשהו של אמנון? מה היה התכנון של אבשלום בשביל לרצוח את אמנון? איך בכל זאת הוא הצליח לעשות זאת, על אף שדוד חשד בו?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, יד - חזרתו של אבשלום יואב מצליח לשכנע את דוד להחזיר את אבשלום אליו. האם זו הפעם הראשונה שהוא מנסה לעשות זאת? למה בכלל הוא עושה זאת? מה אומרת האשה החכמה מתקוע לדוד, ומדוע הוא לא עונה לה בהחלטיות כבר בפעם הראשונה? מה מבין דוד מכל הסיפור שלה?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, יז - עצת אחיתופל ועצת חושי מה ביקש דוד מחושי הארכי, ומה הוא עשה בפועל? מה הציע אחיתופל לאבשלום, ומדוע לא התקבלה הצעה זו?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, יח - הקרב ביער אפרים ומותו של אבשלום למה בחר דוד ללכת דווקא למחניים בעבר הירדן המזרחי? למה בוחר דוד שהמלחמה עם אבשלום תתרחש דווקא ביער? איך מגיב דוד למותו של אבשלום? למה מוכיח יואב את דוד על צערו על אבשלום?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, יט-כ - המלכתו המחודשת של דוד האם חזרתו של דוד לירושלים היתה מקובלת על כל עמ"י? למה דווקא שבט יהודה הוא שהתנגד לחזרתו? את מי פוגש דוד בדרך, ומה הקשר בין מפגשים אלו למפגשים שהיו לו בבריחתו מירושלים? מה המשמעות של קשר זה?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, כ - מרד שבע בן בכרי מה משמעות הוויכוח בין יהודה לשאר השבטים, מי יהיה הראשון להעביר את דוד את הירדן? למה דוד פוקד על עמשא לאסוף את הלוחמים תוך שלושה ימים לאחר פרוץ המרד? למה בוחר דוד באבישי במקומו של עמשא, ולא ביואב? למה דווקא אשה היא המשכנעת את יואב להפסיק את המצור על אבל בית מעכה?
שיעורי טקסט הרב יוסף מרקוס שמואל ב, כא-כד - פרקי הסיום של ספר שמואל מה מטרתם של הסיפורים המובאים בפרקים האחרונים של הספר? מה זה מלמד אותנו על אישיותו של דוד?
שיעורי טקסט הרב עמיחי שהם מלכים ב, ד - מדוע מת הילד?

עמודים