שיחת ראש הישיבה
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל אמונתו של אברהם ויהי אחר הדברים האלה והא-להים נסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני ... (בראשית כ"ב, א-ב)
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי היאחזות בארץ במרכזה של פרשת חיי שרה עומדים שני סיפורים: סיפור קניית שדה המכפלה על ידי אברהם, וסיפור הצטרפותה של רבקה למשפחת אברהם.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן אהבה במקום קנאה חז"ל מייחסים לעשו חטאים חמורים – ביניהם גם שלוש העבירות של 'ייהרג ואל יעבור', אך בפשטי המקראות לא נמצאת רשעתו למעט שני מקומות.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן אהבה במקום קנאה חז"ל מייחסים לעשו חטאים חמורים – ביניהם גם שלוש העבירות של 'ייהרג ואל יעבור', אך בפשטי המקראות לא נמצאת רשעתו למעט שני מקומות.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן אהבה במקום קנאה חז"ל מייחסים לעשו חטאים חמורים – ביניהם גם שלוש העבירות של 'ייהרג ואל יעבור', אך בפשטי המקראות לא נמצאת רשעתו למעט שני מקומות.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין כוחה של שתיקה חז"ל השתמשו בביטוי ייחודי לגבי מיטתו של יעקב, ואמרו כי: "מטתו שלמה" (שה"ש רבה פרשה ד ד"ה "כלך יפה רעיתי"). מדוע זכה יעקב לביטוי זה?
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין הוי דן לכף זכות בראשית הדברים אקדים ואומר שמדובר בנושא עליו דיברתי לא פעם בעבר. אולם, זהו נושא חשוב שיש לשוב ולעסוק בו ברמה האישית, הציבורית והלאומית.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך נוסח 'על הניסים', שאותו אנו מוסיפים לתפילת שמונה-עשרה ולברכת המזון בימי החנוכה, פותח בתיאור מזימתה של "מלכות יוון הרשעה", כשעמדה על עם ישראל, "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך".
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך שיחה לפרשת מקץ – שבת חנוכה: נוסח 'על הניסים', שאותו אנו מוסיפים לתפילת שמונה-עשרה ולברכת המזון בימי החנוכה, פותח בתיאור מזימתה של "מלכות יוון הרשעה", כשעמדה על עם ישראל, "להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך".
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין מחיר הגלות בראשית הדברים נציין את הערבות בין האחים העולה ומתגלה בפרשתנו.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי יחד שבטי ישראל אנו עומדים עתה בפרשת ויחי, הפרשה האחרונה בחומש בראשית. בפרשה הבאה, בפרשת שמות, קורא פרעה לבני ישראל "עם בני ישראל" (שמות א, ט).
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין קצר רוח ועבודה קשה פרשת וארא היא חלק מסדרה של חמש פרשות (שמות-יתרו) המתארות את ראשית דרכו של עם ישראל, יציאת מצרים וקבלת התורה.
שיעורי טקסט הרב יהודה עמיטל בין כלי מצרים וכלי לימוד מודרניים בפרשתנו מצווה הקב"ה את משה שבני ישראל "ישאלו" כלי כסף וכלי זהב משכניהם המצרים: "דַּבֶּר נָא בְּאָזְנֵי הָעָם וְיִשְׁאֲלוּ אִישׁ מֵאֵת רֵעֵהוּ וְאִשָּׁה מֵאֵת רְעוּתָהּ כְּלֵי כֶסֶף וּכְלֵי זָהָב" (י"א ב)
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין ושם נסהו וַיִּצְעַק אֶל ה' וַיּוֹרֵהוּ ה' עֵץ וַיַּשְׁלֵךְ אֶל הַמַּיִם וַיִּמְתְּקוּ הַמָּיִם שָׁם שָׂם לוֹ חֹק וּמִשְׁפָּט וְשָׁם נִסָּהוּ. (שמות טו, כה). בפסוקים אלו מתוארים נס המתקת המים במרה ולאחר מכן שימת חוק ומשפט לפני ישראל.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן עבדי ה' איך יעלה על הדעת שהבקשה מפרעה לאפשר לישראל לזבוח במדבר ולחזור לאחר שלושה ימים הייתה רצינית?
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין למיקומה של פרשת משפטים מיקומה של פרשת משפטים בספר שמות תמוה משתי סיבות.
שיעורי טקסט הרב ברוך גיגי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם בפרשתנו מופיע הציווי על עשיית המנורה, שנפתח בפסוק הבא: וְעָשִׂיתָ מְנֹרַת זָהָב טָהוֹר מִקְשָׁה תֵּעָשֶׂה הַמְּנוֹרָה יְרֵכָהּ וְקָנָהּ גְּבִיעֶיהָ כַּפְתֹּרֶיהָ וּפְרָחֶיהָ מִמֶּנָּה יִהְיוּ. (שמות כה, לא).
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין תפקיד הבגדים סופר מפורסם כתב פעם: "הבגדים עושים את האדם - לאדם. אסור שהם יעשו אותו לקולב".
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין מעורבות ישראל במשכן פרשת ויקהל מתארת את עשיית המשכן. חוץ מעצם הבנייה, מודגשת מאוד המעורבות של בני ישראל בעשייה.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין הקמת המשכן ע"י משה לאחר שנשלמה בנייתם של כל חלקי המשכן הובאו החלקים השונים אל משה (ל"ט, לג) והוא חיבר אותם והקים את המשכן (מ', יח).
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין קריאה כהמשך לספר שמות אנו עומדים עתה על התפר שבין שני החומשים – שמות וויקרא.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לתענית אסתר - נזכרים ונעשים נעניתי להעביר שיחה היום, לתענית אסתר. זוהי בקשה לא קלה – מבחינת העיתוי, ומבחינת הנושא.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן השמר בנגע הצרעת סוגיית הצרעת רחבה ביותר, ועלינו לעיין מדוע טרחה התורה והקדישה שתי פרשות כדי לפרט בצורה דקדקנית ביותר את סוגי הנגעים השונים ודרכי הטהרה, תוך התעלמות מהחטא שבגינו הצרעת מגיעה.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין קדושים תהיו בשיחה הקודמת דנו בפרשת אחרי מות. בפרשה זו, מודגש המקום לטהרה ולחיים, לחוקים ולמצוות.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין מעורבות נפשית בעבודת ה' בתחילתה של פרשת השבוע אנו קוראים את הברכות שמברך הקב"ה את עם ישראל.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין דרישת ציון וירושלים שיחה ליום ירושלים: "כי אעלה ארוכה לך, וממכותיך ארפאך, נאום ה'. כי נידחה קראו לך, ציון היא, דורש אין לה" ...
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן מחויבות לברית ללא תנאי (במדבר ט"ו, כז-לא) - התורה מתארת כאן שני קצוות של קשת החוטאים: ישנו החוטא בשגגה, שמביא קרבן; וישנו החוטא 'להכעיס', ביד רמה, המפר את מצוות ה' כאידיאולוגיה, שחייב כרת.
שיעורי טקסט הרב יעקב מדן מחויבות לברית ללא תנאי (במדבר ט"ו, כז-לא) - התורה מתארת כאן שני קצוות של קשת החוטאים: ישנו החוטא בשגגה, שמביא קרבן; וישנו החוטא 'להכעיס', ביד רמה, המפר את מצוות ה' כאידיאולוגיה, שחייב כרת.
שיעורי טקסט הרב אהרן ליכטנשטיין העונש על אי העשייה במוקד פרשתנו עומד ללא ספק חטאם של משה ואהרן.
שיעורי טקסט הרב משה ליכטנשטיין הרגישות לחיי אדם הפרשה פותחת בהוראת הקב"ה למשה (במדבר ל"א, ב): נְקֹם נִקְמַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֵת הַמִּדְיָנִים אַחַר תֵּאָסֵף אֶל עַמֶּיךָ.

עמודים