דף יומיומי חולין
מרצה כותרת תקציר
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק איסור הנאה מחליפי חמץ
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק איסורא בלע בסכין
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק היתרא ואיסורא בלע
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק חזקת איסור
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק מומר
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק סכין של עבודה זרה בשחיטה
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק ספק בסכין ספק בשחיטה
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק ספק טרפה
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק ספק טרפה 2
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק עיקור
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק פסול מומר בשחיטה ב
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק פסול מומר ג
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק קדושה ראשונה וקדושה שנייה
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק קדושת ירושלים
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק קטן ומומר במעשה שחיטה
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק רוב מומחין הן
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק רמבם - בליעה בסכין
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק שחיטת גוי
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק שחיטת כותי
שיעורי אודיו הרב עזרא ביק שיעור פתיחה לחולין
שיעורי אודיו הרב עמיחי גורדין בענין נדר
שיעורי אודיו הרב עמיחי גורדין שחיטת כותי
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו אורך סכין השחיטה בעיון זה נדון בצורך שסכין השחיטה תהיה באורך של מלוא צוואר כששוחט בהולכה אחת.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו אותו ואת בנו בקדשים בעיון זה נדון האם שחיטת בהמת קדשים שאמה נשחטה נחשבת כשחיטה שאינה ראויה לדעת רבי שמעון.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו איסור חלב דיון באיכותו הקולינארית של החלב ובסיבת איסור אכלתו.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו איסור כולל חמור בעיון זה נדון בדעת רבי יוסי הגלילי שאיסור כולל חל על איסור דווקא אם הוא חמור.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו אכילה והנאה בבשר בחלב נדון ביחס שבין איסור האכילה ואיסור ההנאה בבשר בחלב.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו בישול ואכילה בבשר בחלב נדון ביחס שבין איסור האכילה ואיסור ההנאה בבשר בחלב.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו בריה בעיון זה נדון במעמדם של דברים המוגדרים כ-`בריה בפני עצמה`.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו גניבת דעת בעיון זה נדון במהותו של איסור גניבת דעת.

עמודים