דף יומיומי מסכת תמיד
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו מעלין בקודש דיון במהותו ואופיו של הכלל `מעלין בקודש ואין מורידין` מתוך יישומו בסוגייתנו.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו פיס דיון בעניינה של חלוקת העבודה לכהנים על ידי הפייסות.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי לבישת בגדי הקודש נעסוק בלבישת בגדי הקודש בזמן שהוא לא זמן עבודת הקדש.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי מי נברא קודם? נעסוק בשאלה מי נברא קודם, השמים או הארץ.
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי פתיחה למסכת תמיד
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי קטורת איזה עושר מקבל האדם מהקטרת הקטורת
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי שמירה במקדש בירור סיבת השמירה במקדש.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ עצי המערכה ויישוב ארץ ישראל הגפן והזית פסולים לשמש כעצי מערכה, משום פגיעתם ביישוב ארץ ישראל. נדון במשמעות הלכה זו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ שומר שנרדם, ומצות תוכחה נדון בעונשו של שומר שנרדם על משמרתו, ובתוכחה המיוחדת בעונש זה.