דף יומיומי תענית
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו משילכו הנמושות דיון באופיו וטעמו של היתר מתנות עניים לכל אדם כאשר העניים כבר לא רוצים אותן.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו תלמיד שאינו הגון דיון בלימוד תורה לתלמיד שאינו הגון המתאמץ ללמוד.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו תענית דף יג
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו תענית דף יד
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו תענית דף כ ניתוח של הסיפור על רבי אלעזר ברבי שמעון והאיש המכוער.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו תענית דף כא – אילפא ורבי יוחנן ניתוח של הסיפור אודות אילפא ורבי יוחנן.
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו תענית דף כז
שיעורי טקסט הרב אברהם סתיו תענית דף כח - דברים שבכתב דיון באופיו וגדריו של דין "דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה".
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי הפסק בברכה האם אדם יכול להוסיף בתפילתו באמצע ברכות שמונה עשרה
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי פתיחה למסכת תענית נעסוק בהגיון העומד בבסיס הציווי המחייב תענית ציבור
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי תענית דף ח
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי תענית דף ט
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי תענית דף טו
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי תענית דף טז
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי תענית דף י
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי תענית דף יז
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי תענית דף יט
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי תענית דף כג
שיעורי טקסט הרב ירון בן צבי תענית דף כד
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ ירושלים של מעלה וירושלים של מטה נזכיר רעיון הלכתי אחד הקשור לעניין ירושלים של מעלה וירושלים של מטה הנזכר בסוגייתינו.
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ שאלה שלא כהוגן נדון בשלושה ששאלו שלא כהוגן, ונבהיר את הקשר בין דברי אגדתא אלה למסכת תענית
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ תענית דף יא
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ תענית דף יב
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ תענית דף יח
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ תענית דף כה
שיעורי טקסט הרב אביהוד שורץ תענית דף כו