חסידות לפרשת שבוע
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן איכה
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן פרשת בראשית: "אַיֶּכָּה" במשנה באבות מוזכר שבכל יום יוצאת בת קול מהר סיני: אמר רבי יהושע בן לוי ...
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן נח איש צדיק- 'צדיק אין פעלץ' ('צדיק במעיל')
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן פרשת נח: "צוהר תעשה לתיבה" מרכזיותה של הכוונה בתפילה, היא אחד מהנושאים שזכו לדגש מיוחד במשנתו של הבעש"ט.
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן פרשת לך לך
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן פרשת לך - לך: "וֶהְיֵה בְּרָכָה" בתחילת פרשת לך - לך ה' מצווה את אברהם ללכת ממולדתו לארץ ישראל.
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן פרשת וירא
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן פרשת וירא: "גדולה הכנסת אורחים מקבלת פני שכינה" מהסיפור המופיע בתחילת פרשת וירא, חז"ל לומדים על חשיבות מצוות הכנסת אורחים.
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן בא בימים
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן פרשת חיי שרה: מה' אשה לאיש לאחר שעבד אברהם סיים לתאר לפני לבן ובתואל את שארע לו במעיין.
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן משמעות סיפור הבארות
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן פרשת תולדות: סיפור הבארות מדוע התורה ראתה לנכון לציין סיפור זה? מהי חשיבותו?
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן פרשת תולדות: סיפור הבארות מדוע התורה ראתה לנכון לציין סיפור זה? מהי חשיבותו?
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן סולם יעקב
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן פרשת ויצא: סולם יעקב במהלך בריחתו של יעקב אבינו מבאר שבע לחרן, הוא חולם את חלום הסולם (בראשית, כ"ח, יב - טז).
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן ויוותר יעקב לבדו
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן פרשת וישלח: "קָטֹנְתִּי מִכֹּל הַחֲסָדִים" בתחילת פרשת וישלח יעקב אבינו מתכונן לפגישה עם עשיו, ובמסגרת ההכנות הוא פונה בתפילה לה'.
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן וקנה לך חבר
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן פרשת וישב וי"ט כסלו: פָּדָה בְשָׁלוֹם נַפְשִׁי א. השמחה והאופטימיות של יוסף במצרים.
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן אשרי הגבר אשר שם ה' מבטחו
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן פרשת מקץ: אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר שָׂם ה' מִבְטַחוֹ פרשת וישב מסתיימת בסיפור החלומות של שר המשקים ושר האופים. בתמורה לפתרון החלום יוסף ביקש משר המשקים שיעזור לו.
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן מפגש יעקב ויוסף
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן פרשת ויגש: "וְהִגַּדְתֶּם לְאָבִי אֶת כָּל כְּבוֹדִי בְּמִצְרַיִם" לאחר התוודעותו המרגשת של יוסף לאחיו, הוא מבקש מהם לשוב לארץ ישראל ולהציע ליעקב אביו לרדת למצרים.
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן ייחוד עליון וייחוד תחתון
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן פרשת ויחי: "וַיֵּט שִׁכְמוֹ לִסְבֹּל" בברכתו של יעקב ליששכר נאמר כך: יִשָּׂשכָר חֲמֹר גָּרֶם רֹבֵץ בֵּין הַמִּשְׁפְּתָיִם...
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן וַיָּמָת מֶלֶךְ מִצְרַיִם וַיֵּאָנְחוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מִן הָעֲבֹדָה וַיִּזְעָקוּ
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן פרשת שמות: "זֶה שְּׁמִי לְעֹלָם" במעמד הסנה (שמות, ג', א - ד', יז) ה' מצווה את משה רבנו להוציא את בני ישראל ממצרים, ובמהלך הדברים עולות נקודות הקשורות לשמו של ה'.
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן קוצר רוח ועבודה קשה
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן פרשת וארא: "כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע" בתחילת פרשת וארא משה רבנו נשלח לבשר לבני ישראל את בשורת הגאולה.
שיעורי טקסט הרב נחמיה רענן התחדשות

עמודים