יוםיום עבודת ה'
מרצה כותרת תקציר
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן אהבת ד' (1) כיצד ניתן להגיע לאהבת ד'- התבוננות מספר 1- אהבת ד' פרושה לא רק שאנחנו אוהבים, אלא בעיקר ש'הוא' אוהב אותנו- אהבת ד' אותנו.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן אהבת ד' (2)   התבוננות נוספת המביאה לאהבת ד'- מי 'לחוץ' יותר אם נצליח לחזור בתשובה, אנחנו או הקב`ה?!
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן אהבת ד' – "אהבת הדומים"  אהבת הדומים`: ישנה אהבת ד' שנובעת מתוך הזדהות עם נותן התורה, מקור כל הטוב. ככל שאדם בעצמו 'טוב' יותר הוא מזדהה ביתר שאת עם הטוב האלקי.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן גבורה (1) השלב הראשוני במימוש הרצונות שלנו דורש גבורה רבה. הגבורה הנדרשת מורכבת משתי תנועות: תנועת עצירה ותנועת התחזקות, שיעור זה פותח בתנועת העצירה.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן גבורה (2) השימוש בגבורה כמידה המבטאת איפוק, באה לידי ביטוי באופנים שונים בשלבים השונים בחייו של אדם.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן גבורה (3) הגבורה בצידה האקטיבי, משמשת אותנו בדיוק כמה אצל חיילים בקרב. דריכות, מהירות, נחרצות, ללא פחד- וכמובן בסופו של דבר ניצחון.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן י"ג מידות וההליכה בדרכיו (1) י`ג מדות הם הביטוי לקרבה המקסימאלית אליה יכול אדם להגיע.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן י"ג מידות וההליכה בדרכיו (2) תקון המידות ומצוות שבין אדם לחברו כמצוות של קרבת ד' ודבקות.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן יראה על בסיס אהבה למרות שבעולם לעיתים קרובות מקובל להפריד בין היראה האהבה, דומה כי יראת ד' יכולה לבוא רק על בסיס אהבת ד'.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן כוונה (1) – הכנה למצווה ברכות המצוות, לשם יחוד, שטיפת הבית לכבוד שבת - כל המעשים הללו הם כולם הכנות למצווה. הכנות אלו מטעינות את המצווה ב`אנרגיה` שונה לחלוטין.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן כוונה (2) – כוונה בזמן עשיית המצווה. בהלכות מליחת הבשר ישנו דין `שריה`, לאחר שמולחים את הבשר יש להשרותו לזמן מסוים במים. בחסידות, מדברים רבות על ל'שרות' בתוך המצווה, ל'הכנס' עם כל הגוף והנפש אל תוך המצוה.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן לשמה (1) – מחשבות על מוטיבציה כאשר אנו עוסקים במושג `לשמה`, אנו מתכוונים לכך שבעצם אין לנו הסבר מדוע אנו חושבים או נוהגים כך, והתשובה היא פשוט `ככה`. מסתבר, ש`ככה` זו דווקא תשובה מצוינת, עד כדי כך שאין צורך לבסס אותה על ידי שום נימוק נוסף.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן לשמה (2) – מחשבות על מוטיבציה מדוע אני לא גונב? לשאלה זו יכולות להיות תשובות רבות, שמהוות אפשרות לצוהר אל עולם המוטיבציות הפנימי שלנו.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן לשמה (3) – כיצד ניתן להתקדם בסולם ה"לשמה"? הדרך להתקדם בעבודת ה`לשמה` היא להתקרב לאנשים שחיים במדרגות גבוהות ממני, ולשאוב מהם את הנחות היסוד שמאפשרות להם לחיות בפועל הדרגה גבוהה יותר.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן מהי יראת ד'? (א') מהי יראת ד'? בפשטות, זו יראה שנובעת כתוצאה מהכרה בפער בין הנברא ובין השם יתברך.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן מהי יראת ד'? (ב')
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן מעט מן האור (1) ישנם כמה אפשרויות עקרוניות לעבודה על המידות. אפשרות אחת, והיא המקובלת יותר- `סור מרע ועשה טוב`. אולם, דרכו של הבעל שם טוב, בעקבותיה אנו נפסע בשיעורים הבאים, מבוססת על הדרך של מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן מעט מן האור (2) אדם שמצליח להרים מבט אל עבר טוב ד' שאופף אותו, נמצא בנקודת זנוק אחרת לגמרי בעבודת המידות.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן מעט מן האור (4) לכאורה לראות את הטוב שבמציאות זה לא כל כך פשוט, אבל האמת היא שזה לא נכון. במבט ישר וללא דעות קדומות מסתבר שטוב הרבה נוכח ומשמעותי ממה שחשבנו.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן מעט מן האור (4) לדון אדם לכף זכות אין פירושו להשעות את חוש הביקורת. להיפך – דווקא חוש ביקורת מפותח מביא אותנו לדון את הזולת לכף זכות.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן מעט מן האור (5) שני פירושים חסידיים ל'כל הפוסל במומו פוסל'.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן מעט מן האור (6) העובדה שאנו שמים לב לחיסרון מסוים מלמד על קשר הדוק לחיסרון זה דווקא. במילים אחרות, יש משהו בחסרון הזה ש`דורך עלי`.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן מעט מן האור (7) גאווה, חוסר היכולת להכיר בחסרונות, נובעים דווקא מחסרון באהבת עצמי ולא פי שנראה במבט פשוט.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן על שחיקה והתחדשות (1) לעיתים קרובות מידי החיים שלנו נראים לנו אפורים ומונוטוניים. גם כאשר אנו עוסקים בדברים שברור לנו שהם משמעותיים פעמים שאנו עושים זאת כ`מצוות אנשים מלומדה`.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן על שחיקה והתחדשות (2) סימנים של שחיקה, כיצד נדע מבעוד מועד שיש לנו בעיה.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן על שחיקה והתחדשות (3) ממצאים של מחקר מענין מראה שבאופן עקרוני דתיים במצב טוב יותר בנושא השחיקה, אבל עדיין זה לא מספיק.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן פתיחה מה נכלל תחת הכותרת עבודת ד'? את עבודת ד' ניתן לפרט לחמשה יסודות: א. יראת ד' ב.אהבת ד' ג. ההליכה בדרכיו ד. שלמות הלב ה. שמירת כל המצוות
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן שבת (1) – הכנות לשבת עבודה על `השבת` שלנו יש בכוחה לחולל שנוי גדול. דוגמא לדבר היא ההכנה לשבת, המשנה את השבת ואת השבוע כולו.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן שבת (2)– הכנות לשבת - המשך כסף הוא נקודת מבחן טובה כדי לבחון במה אנחנו באמת מאמינים, הדברים באים לידי ביטוי גם בהכנות לשבת.
שיעורי טקסט הרב אלעד גוטמן שבת (3) – הכנה לשבת יום שישי יום של הכנות לקראת שבת. כיצד מיום של מתחים נהפוך את יום שישי ליום של צפייה.

עמודים